CHÀO MỪNG QUÝ VỊ ĐÃ GHÉ THĂM TRANG NHÀ. CHÚC QUÝ VỊ AN VUI VỚI PHÁP BẢO CAO QUÝ !


Cảm tưởng nhân ngày Khánh đản Tổ sư

 IMG 5591

Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.

Nam Mô Đức Tổ sư Minh Đăng Quang khai sáng Đạo Phật Khất Sĩ Việt Nam chứng giám.

Ngưỡng bái bạch chư Tôn Trưởng lão Hòa thượng, chư Tôn Thượng tọa, Đại đức Tăng Ni.

Kính thưa chư vị khách quý, cùng toàn ththiện nam, tín nữ Phật tử xa gần.

Hôm nay, trong niềm hân hoan của những người Phật tử chào mừng ngày Đản sanh của đức Tổ sư, được long trọng tổ chức tại Tịnh xá Ngọc Duyên. Giờ đây, đối trước chư Tôn Thiền đức, xin phép quý Ngài cho chúng con được bày tỏ tấm lòng quý kính cảm niệm ân đức của bậc Tổ sư khả kính của chúng con.

Kính bạch chư Tôn đức,

Kính thưa quý liệt vị,

Thật là phước đức, duyên lành cho chúng con được xuất gia tu học, tăng trưởng pháp lành trong giáo pháp Khất Sĩ của đức Tổ sư. Và hôm nay được tham dự lễ Đản sanh của đức Ngài, chúng con thấy mình hạnh phúc tăng gấp bội phần vì được ôn nhắc lại cuộc đời, đạo nghiệp cao đẹp của Ngài.

Quả thật, đây là một niềm hỉ lạc như những lời dạy của đức Thế Tôn trong Kinh Pháp Cú mà chúng con đã từng nghe:

“Vui thay Phật ra đời,

Vui thay Pháp được giảng

Vui thay Tăng hòa hợp

Hòa hợp tu vui thay”

Chúng con thiết nghĩ, duyên lành này có được cũng là nhờ từ hồng ân của chư Phật, đức Tổ sư Minh Đăng Quang và chư Tôn Thiền đức. Ân đức ấy, chúng con đã cảm nhận được rất rõ trong suốt thời gian chúng con được xuất gia, tu học trong giáo pháp Khất Sĩ.

Chúng con không sao quên được cuộc đời và đạo nghiệp của đức Tổ sư mà Hòa thượng đã trùng tuyên. Chúng con vô cùng cảm kích trước tấm gương, hạnh đức cao đẹp của Ngài. Thời gian hiện hữu đức Tổ sư chỉ 32 năm nhưng Ngài đã mang đến cho cuộc đời này rất nhiều điều lợi ích. Hình ảnh một người Khất Sĩ ôm bát hóa trai để gieo hạt giống B-đề cho chúng sanh vạn loại được nương nhờ. Hình ảnh đó được đức Tổ sư nói trong Chơn lý “Khất Sĩ: “Xin vật chất để nuôi thân, xin tinh thần để nuôi trí”. 32 năm, quả thật là thời gian thật ngắn ngủi nhưng đức Ngài sẽ mãi tồn tại trong lòng người con Phật, người con trong giáo pháp Khất sĩ của Ngài.

Ngày mừng Lễ Đản sanh của Ngài giúp cho chúng con thấy được gương hạnh của một bậc xuất trần thượng sĩ. Chúng con lấy đó làm hành trang, làm tư lương để vượt qua những rắc rối, khó khăn, khổ sầu do duyên nghiệp chẳng lành mang đến trong đời sống xuất gia, giải thoát. Chính những lời dạy cao quý của Ngài là điểm tựa vững chắc dẫn dắt đường lành cho chúng con tiếp bước.

Ôi, thật may mắn cho chúng con! Tình thương và đức độ mà đức Tổ sư đã dành cho chúng con và chúng sanh trên thế gian này quả thật là vô cùng tận.

Giờ đây, trong ngày tháng được hấp thụ những tinh hoa cao đẹp của Ngài, chúng con cảm thấy mình được lớn lên trong giáo pháp Khất Sĩ, và có thêm chất liệu vững chãi, thảnh thơi tràn đầy trong tâm trí. Chúng con cảm thấy hạnh phúc với lòng, nhưng lại thấy thẹn với bản thân vì chưa báo đền một chút thâm ân của đức Ngài cũng như chư Tôn Thiền đức đã ban tặng.

Ân đức ấy, tình thương ấy, chúng con nguyện sẽ ghi mãi bên lòng và nguyện sẽ đền trả bằng sự nỗ lực tu tập, làm cho đất tâm ngày thêm tươi tốt, hạt giống từ bi và trí tuệ ngày một đơm hoa.

Nhân ngày này, toàn thể chúng con dốc hết lòng thành cảm tạ ân đức sâu dày của Đức Tổ sư đã tìm ra con đường quang minh phổ chiếu cõi nhân sinh, và cảm niệm quý chư tôn Trưởng lão Hòa thượng chứng minh, chư Tôn Thượng tọa, chư Đại đức Tăng Ni với tấm lòng biết ơn vô hạn. Ngưỡng nguyện đức Tổ sư tái hiện để chúng sanh được thêm phần phước lạc. Và nguyện cầu cho quý chư Tôn đức B-đề quả mãn, Phật sự viên thành, mãi là bến đỗ tâm linh cho chúng con quay về nương tựa.

Nguyện cầu hồng ân Tam Bảo chở che và gia hộ cho quý Phật tử và gia quyến luôn giữ mãi niềm tin trong chánh pháp của đức Phật cũng như được sự dìu dắt của đức Tổ sư và có một đời sống an vui.

Nam Mô Thường Tinh Tấn  Bồ Tát Ma Ha Tát.

>> Lễ Khánh đản Tổ sư tại Tịnh xá Ngọc Duyên

    Chia sẻ với thân hữu: