CHÀO MỪNG QUÝ VỊ ĐÃ GHÉ THĂM TRANG NHÀ. CHÚC QUÝ VỊ AN VUI VỚI PHÁP BẢO CAO QUÝ !


Cảm tưởng Phật tử hộ khóa tu Truyền thống lần 22

Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật,

Kính lạy đức Tổ sư Minh Đăng Quang – Vị Tổ khai sáng Đạo Phật Khất Sĩ Việt Nam chứng minh,

Kính bạch chư tôn Hòa thượng Giáo phẩm Chứng minh Hệ phái,

Kính bạch chư Tôn Hòa thượng, chư Thượng tọa, Đại đức Tăng hiệp hòa chứng minh.

bm6

Hôm nay, ngày 11 tháng 3 năm Đinh Dậu, là ngày bế mạc khóa tu Truyền thống Khất sĩ lần thứ 22, do Giáo đoàn IV đăng cai tổ chức tại Tịnh xá Ngọc Thiền, TP. Đà Lạt. Được sự cho phép của Ban Tổ chức, chúng con xin thay mặt quý Phật tử tại Tịnh xá Ngọc Thiền, cũng như quý Phật tử các miền tịnh xá hiện diện, kính dâng đôi dòng cảm nghĩ lên chư Tôn đức.

Kính bạch chư Tôn đức,

Lật lại trang sử Phật giáo thời Ấn Độ, chúng con nhận thấy rằng: khi xưa Đức Phật sanh tiền, chư Tăng đều đi khất thực hóa duyên để làm phương tiện hoằng hóa độ sanh. Tứ vật dụng đều nhờ nơi những người cư sĩ hộ trì Phật pháp chăm lo. Sở dĩ, các Ngài chọn pháp môn thực hành như thế là để nuôi dưỡng lòng từ, nêu cao gương hạnh sống thiểu dục tri túc. Nhờ đó mà tâm trí được rảnh rang, không còn vướng bận việc đời, dành thời gian tham thiền nhập định và học hỏi, thực hành các pháp học để thăng tiến trên con đường giác ngộ, giải thoát; đồng thời, tạo phước duyên lành cho mọi người tập mở lòng bố thí và ban rải giáo lý Phật đà đến với chúng sanh khi hữu duyên.

Đời sống phạm hạnh và giải thoát đó đã được Tổ sư Minh Đăng Quang kế thừa. Ngài đã phát nguyện dựng lập một hệ phái Phật giáo biệt truyền tại Việt Nam với hình ảnh Giáo đoàn Du Tăng Khất Sĩ, cùng với chí nguyện “Nối truyền Thích-ca Chánh pháp”. Hơn nửa thế kỷ trôi qua, kể từ ngày Tổ sư vắng bóng, chư vị Đức Thầy đã lèo lái con thuyền giáo hội, tiếp tục tiếp nối hạnh nguyện ấy, hoằng dương Chánh pháp làm rạng ngời tông môn Khất sĩ. Hôm nay, quý chư Tôn đức trong 6 giáo đoàn muốn tìm lại nguồn xưa, thông qua việc tổ chức khóa tu truyền thống nhằm duy trì đời sống phạm hạnh, củng cố Tăng đoàn Khất sĩ thêm vững mạnh, càng làm cho hàng cư sĩ tại gia chúng con tăng trưởng niềm tịnh tín đối với Tam bảo.

Kính bạch chư Tôn đức,

Trong kinh Pháp cú, câu số 293, Đức Phật có dạy rằng:

“Người siêng năng cần mẫn,

Thường thường quán thân niệm,

Không làm việc không đáng,

Gắng làm việc đáng làm,

Người tư niệm giác tỉnh,

Lậu hoặc được tiêu trừ”.

Thật vậy, xuyên suốt bảy ngày qua, chúng con có duyên lành lớn được thực hiện trách nhiệm ngoại hộ của một người cư sĩ tại gia đối với Tam bảo. Chúng con nhận thấy rằng chư Tôn đức và hành giả tham dự khóa tu luôn luôn chánh niệm tỉnh giác, tinh tấn tu tập đoạn trừ phiền não. Điều này được thể hiện rõ qua các thời khóa tu tập thiền hành và thiền tọa, đặc biệt là hình ảnh chư Tăng ôm bát khất thực nhận cơm vào buổi trưa với bước chân nhẹ nhàng, thanh thoát đã để lại trong chúng con hình ảnh một đoàn thể Tăng già Khất sĩ phạm hạnh thanh tịnh và cao quý, như lời Đức Tổ sư đã dạy trong Chơn lý “Trên mặt nước”: “Những bậc tu xuất gia, tuy không còn dính dấp với xã hội gia đình, nhân loại nhưng cũng đem thân mạng đền trả cho đời bằng gương nết hạnh, hiền lương; và lời nói, việc làm, ý niệm, đạo lý, đem giúp đỡ cho xã hội, gia đình, bình yên, trong sạch, sáng láng, nên mới được đứng vững lâu dài, không rối loạn”.

Bảy ngày của khóa tu trôi qua thật nhanh nhưng cũng đủ để chúng con cảm nhận được nguồn năng lượng bình an từ sự tu tập mà chư Tôn đức và hành giả đã thầm ươm mầm gieo hạt từ bi trao tặng cho hàng Phật tử chúng con và chúng sanh vạn loại. Với tinh thần hộ trì Tam bảo, Phật tử chúng con từ bốn phương đồng câu hội về đây để gieo duyên kết phước, trau sửa thân tâm với chư Tôn đức thông qua việc thính pháp, cúng dường thức ăn, vật uống để các Ngài yên tâm tu học, tấn tu đạo nghiệp, tuy nhiên vẫn không sao tránh khỏi những sơ thất trong quá trình cúng dường ngoại hộ cho khóa tu. Kính xin quý Ngài từ bi hoan hỷ cho chúng con được thành tâm sám hối, đồng thời chứng minh tấm lòng thành kính hộ đạo của Phật tử Tịnh xá Ngọc Thiền chúng con cũng như quý Phật tử các đạo tràng tịnh xá được ân triêm công đức.

Sau cùng, chúng con kính nguyện hồng ân Tam bảo gia hộ chư Tôn đức pháp thể khinh an, tuệ đăng thường chiếu, luôn là bóng cây đại thọ che mát chúng con nương về tu học.

Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.

pt

    Chia sẻ với thân hữu: