CHÀO MỪNG QUÝ VỊ ĐÃ GHÉ THĂM TRANG NHÀ. CHÚC QUÝ VỊ AN VUI VỚI PHÁP BẢO CAO QUÝ !


Cảm tưởng và phát nguyện hộ trì khóa tu của Phật tử Tịnh xá Ngọc Đà nhân ngày khai mạc khóa tu Truyền thống Khất Sĩ lần thứ 15

IMG 2105 Copy

Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.

Kính lạy chư Phật Pháp Tăng mười phương ba đời chứng minh.

Kính lạy Đức Tổ sư Minh Đăng Quang khai sáng Đạo Phật Khất Sĩ Việt Nam.

Kính lạy giác linh Quý Đức Thầy.

Kính bạch chư Tôn Hòa thượng, chư Thượng tọa, Đại đức Tăng,

Chúng con thật là phước báu và vinh hạnh được ban tổ chức cho phép thay mặt quý Phật tử Tịnh xá Ngọc Đà cũng như quý Phật tử các miền Tịnh xá khác hiện diện, được nói lên cảm nghĩ của mình nhân buổi lễ khai mạc Khóa tu Truyền Thống Khất Sĩ lần thứ 15.  

Trước tiên, chúng con kính lời chúc sức khỏe và an lạc đến quý Hòa Thượng chứng minh và quý tôn túc Hệ Phái tham dự khóa tu, kế đến chúc Ban Tổ chức được nhiều thuận duyên thù thắng và viên mãn.

 Kính bạch chư Tôn đức, IMG 9225-sotbat

IMG 9226-sowtbat-1

Phật tử Tịnh xá Ngọc Đà chúng con nói riêng và Phật tử các nơi nói chung thật là diễm phúc có nơi nương tựa tâm linh vững chãi. Từ ngày Thượng tọa trụ trì Tịnh xá Ngọc Đà theo sự chỉ dạy của chư Tôn đức Giáo đoàn III, đem giáo lý giác ngộ hoằng hóa nơi đây, Thượng tọa đã tạo điều kiện cho chúng con thân cận và hộ trì Tam bảo. Từ những năm tháng khi Tịnh xá còn hoang sơ, khó khăn đủ bề, Thượng tọa bằng sự nhẫn nại của tự thân, đã vượt thoát khó khăn của hoàn cảnh. Với lòng từ bi rộng lớn, Thượng tọa đã ra sức hóa độ cư dân, bá tánh xứ sương mù này. Với sự khéo léo dìu dắt của Thượng tọa, chúng con có chỗ nương tựa tâm linh vững chắc, y theo đó mà tu tập và chuyển hóa. Nhờ vậy mà hôm nay, Tịnh xá Ngọc Đà có Phật sự trọng đại diễn ra, tuy không có Sư phụ trụ trì bên cạnh, nhưng chúng con vẫn thấy mình có được sự thuần thục, vững chãi nhờ bấy lâu nay Thầy đã dạy dỗ truyền trao.

Cách đây 4 năm, chư Tôn đức trong Hệ phái đã hoan hỷ chọn địa điểm này là điểm tu tập trung cho chư Tăng trong 6 Giáo đoàn, dầu chỉ 8 ngày ngắn ngủi, nhưng hình ảnh và gương hạnh hành trì lời dạy đức Phật từ quý Ngài đã làm chúng con phát khởi niềm tịnh tín thẳm sâu nơi Tam Bảo. Bởi hình ảnh tu tập và nếp sống hành trì ấy tương ưng với lời Phật dạy trong Kinh Đại Bát Niết Bàn thuộc Trường Bộ Kinh:

“Tại trú xứ kia có nhiều Tỷ-kheo Thượng tọa ở, những vị này là bậc đa văn, gìn giữ truyền thống, trì pháp, trì luật, trì pháp yếu. Tôi tự thân nghe từ miệng những vị Thượng tọa ấy, tự thân lãnh thọ, như vậy là Pháp, như vậy là Luật, như vậy là lời dạy của vị Ðạo Sư. Rồi đem pháp thọ lãnh ấy, so sánh với Kinh, đối chiếu với Luật thấy có sự phù hợp và tương ưng nên tin đó chắc chắn những lời ấy phải là lời dạy của Thế Tôn và các vị Tỷ-kheo ấy đã thọ giáo chơn chánh.

IMG 9234-sotbat-2

IMG 9242-sotbat-3

IMG 9238-sotbat-4

Kính bạch chư Tôn đức,

Chính đời sống và đường lối tu tập chơn chánh, đúng đắn theo lời Phật dạy của quý Ngài mà khi hay tin Ngọc Đà được chọn là nơi tổ chức Khóa tu truyền thống Khất Sĩ lần thứ 15, chúng con vui mừng không tả. Được biết khóa tu sắp diễn ra, hàng Phật tử cư sĩ tại Tịnh xá Ngọc Đà nói riêng và các miền tịnh xá thuộc giáo đoàn III nói chung tranh thủ sắp xếp công việc xã hội cùng những bộn bề gia duyên… từ bốn phương câu hội về thể hiện tấm lòng của mình trong tinh thần đạo pháp; kẻ công, người của, cúng dường hộ trì khóa tu với tất cả tấm lòng thành kính của mình.

Chúng con lại được duyên lành, thật là phước báu, tham gia cúng dường khất thực trong buổi khai mạc khóa tu; chúng con thấy như mình được sống lại thời Đức Phật, được thấy lại hình ảnh của Đức Phật và Tăng đoàn hóa duyên nơi cõi ta bà, để có cơ hội cho chúng con được ngắm nhìn, chiêm ngưỡng hình ảnh từ bi nhưng vô cùng oai nghiêm của những Như Lai sứ giả; những hình ảnh từ bỏ thế gian mà tìm lẽ đạo vĩnh hằng và độ sanh bằng chính thân giáo của mình. Thật là một truyền thống thật đáng quý và duy trì cho hôm nay và mai sau cho hệ phái Khất Sĩ Việt Nam.

Chúng con mong rằng những khóa tu Truyền Thống Khất Sĩ được chư Tôn đức Tăng quang lâm về tu tập trong tinh thần đoàn kết, hòa hợp này, sẽ được duy trì mãi qua nhiều thế hệ, làm sống lại hình ảnh của Tổ Sư và đoàn Du Tăng cách đây hơn nửa thế kỷ qua. Tuy Ngài không còn hiện hữu với hàng đệ tử, nhưng giáo pháp của Ngài mãi mãi đi vào tâm thức của những người yêu mến đạo pháp như hình ảnh Đức Phật Thích Ca mãi còn hiện hữu nơi nhân loại với tình thương bao la, nhằm cứu độ chúng sinh thoát khỏi mê lầm sanh tử…

DSC 0490-HTDung-KTu3
Hình ảnh cố Hòa thượng Giác Dũng - khóa tu Giới Định Tuệ lần 3

Khóa tu lần này diễn ra tại Tịnh xá Ngọc Đà nói riêng và Phật tử Giáo đoàn III nói chung, không làm sao quên được hình ảnh của quý cố HT. Giác Dũng, HT. Giác Đăng, HT. Giác Thảo là những cội đại thụ tòng lâm với giới đức, bi đức và tuệ đức cao vời để chúng con nương theo trên con đường tìm về bờ giác. Theo lẽ vô thường sinh trụ dị diệt, rồi thì chư Tôn Thạc Đức Tăng-già đều quảy bước về Tây. Nhưng hàng Phật tử chúng con mong sao những tàng cây rợp mát của chư Tôn Đức Tăng hiện tại tiếp tục phát triển thành những cội đại thụ trong tương lai để Phật pháp được trường lưu, để chúng con có chỗ nương tựa tâm linh, tu tập hướng về giải thoát.

Lời cuối cùng, chúng con kính mong quý Ngài từ bi chứng minh cho tấm lòng thành của hàng cư sĩ Phật tử phát nguyện hộ trì khóa tu. Mong rằng, với một chút những gì chúng con làm được đó, quý Ngài có đủ sức khỏe và điều kiện tu tập tốt nhất. Bên cạnh đó, chúng con cũng xin đê đầu sám hối trước quý Ngài, mong quý Ngài từ bi hoan hỷ cho những sơ thất, vụng về của chúng con trong quá trình phụng sự Tam bảo, cúng dường ngoại hộ khóa tu. Đồng thời, kính mong quý Ngài từ bi chú nguyện cho toàn thể huynh đệ chúng con, dầu là Phật tử tại trú xứ tịnh xá Ngọc Đà hay là từ miền duyên hải, hay là từ cao nguyên thượng ngàn, từ nơi phố thị phồn hoa hay là những nơi hẻo lánh… đều được ân triêm công đức phụng sự đạo pháp, hộ trì Tam bảo. Chúng con xin kính chúc chư Tôn đức pháp thể khương an, đạo thọ diên trường, tuệ đăng thường chiếu, phổ độ chúng sanh.

Nam Mô Công Đức Lâm Bồ Tát Ma Ha Tát tác đại chứng minh.

    Chia sẻ với thân hữu:

Các bài viết liên quan