CHÀO MỪNG QUÝ VỊ ĐÃ GHÉ THĂM TRANG NHÀ. CHÚC QUÝ VỊ AN VUI VỚI PHÁP BẢO CAO QUÝ !


Cảm xúc lễ Di quan cố Hòa thượng

CẢM NIỆM

“Trời xuân mây biếc thênh thang

Hóa duyên viên mãn hạc vàng về Tây

Nén hương dâng trước linh đài

Ngậm ngùi hoa đạo rơi đầy Ngọc Duyên”

Kính dâng Hòa thượng Sư huynh Thích Giác Tần tân viên tịch, ngày mùng 3 tháng Giêng năm Mậu Tuất.

HÒA trong không khí đón xuân

THƯỢNG Tần hội giác Cao đăng Phật Đà

TRỤ thế sáu chín năm qua

TRÌ Như Lai tạng ta bà độ sanh

NGỌC Ma Ni chiếu hạnh lành

DUYÊN trần đã mãn hóa thành hư không

VIÊN minh trí đức trong ngần

TỊCH vì thân huyễn thế trần phải qua

SƯ Ni phật tử gần xa

MUỘI xin tâm niệm thiết tha cầu nguyền

HIẾU ân nghĩa hạnh đầu tiên

LIÊN đài nở đón về miền Tây phương

THÀNH tâm đốt nén tâm hương

KÍNH dâng Hòa thượng am tường chứng tri

CUNG nghinh Giáo hội Tăng Ni

TIỄN người biền biệt ra đi vĩnh hằng.

CẢM XÚC LỄ DI QUAN

Trời Đập Đá âm u đưa tiễn

Ngọc Duyên buồn thương tiếc CHÂN SƯ

Đoàn xe đang chạy chậm từ từ

Bỗng bất chợt kim quan sự cố.

Hơn hai tiếng đồng hồ trong chờ đợi

Mọi tâm tư khoắc khoải lo buồn

Nhìn kéo xe tang, giọt lệ tuôn

Ôi bệnh khổ chết rồi thêm khổ.

Đoàn xe tang tiếp tục lên đường

Xe kéo còi như HỤ CỨU THƯƠNG

Sao thổn thức lòng con nhớ lại

Sài Gòn về Sư Huynh lo ngại.

Nhưng cuối cùng chấp nhận thương đau

Tạo hóa đã se bắt nhịp cầu

Phút cuối cuộc đời sanh và tử

Sao mà dư báo lại như nhau.

Trên xe đưa đám cảm xúc đề thi

Sư muội Thích Nữ Hiếu Liên

Tịnh xá Viên Quang (Đức Trọng - Lâm Đồng)

    Chia sẻ với thân hữu:

Các bài viết liên quan