CHÀO MỪNG QUÝ VỊ ĐÃ GHÉ THĂM TRANG NHÀ. CHÚC QUÝ VỊ AN VUI VỚI PHÁP BẢO CAO QUÝ !


Cánh chim bạt gió

 “Ai đi mải miết trong sương gió

Thỉnh thoảng xin dừng nghe tiếng chuông”.

 

Thuở ấy bạn lòng quảy bát y

Như chim xòe cánh, cá giương kỳ

Chim kia xòe cánh, bay bay liệng

Cá nọ giương kỳ, lội lội đi.

 

Trời rộng… lửng lơ đôi cánh nhạn

Bể sâu thong thả một con kình

Tiêu dao năm tháng ngày nhanh nhẹn

Điệp nở, điệp tàn, bốn độ xinh.

 

Bỗng cánh chim kia… thôi quạt gió

Đôi kỳ cá nọ hết giương mai

Chim thôi quạt gió, chim sa lưới

Cá xếp vi kỳ, cá vướng câu.

 

Chiều ấy bạn đi, chiều lá rụng…

Chiều nay trở lại, điểm heo may

Điệp xưa rơi đỏ, mừng cho bạn

Nay khóc con chim sớm lạc loài.

 

Đây tả tơi cây, lồng lộng gió…

Sầu mây du lịch bốn phương ngàn.

Trong sương có kẻ lâm râm nguyện:

“Cho một con chim sớm gặp đàn”.

                          Trích “Giác Huệ thi tập”

 

    Chia sẻ với thân hữu: