CHÀO MỪNG QUÝ VỊ ĐÃ GHÉ THĂM TRANG NHÀ. CHÚC QUÝ VỊ AN VUI VỚI PHÁP BẢO CAO QUÝ !


Cánh chim non

tk 4

Cho con xin đóa hoa lòng

Để mang vào cõi phiêu bồng lãng du

Bảy ngày tham dự khóa tu

Vừa bồi công đức vừa tu sửa mình

Mỗi ngày hai buổi tụng kinh

Cuối ngày sám hối cho mình an nhiên

Nguyện cho tất cả bình yên

Và cho hành giả tham thiền tịnh tu

Ngày ngày công quả, công phu

Pháp đăng chẳng để mờ lu lạnh lùng

Nên tập tu học sống chung

Cái sống, cái biết ta cùng dồi trau

Mỗi ngày hai buổi cùng nhau

Vân tập giảng đường ngỏ hầu học kinh

Ai ơi giữ trọn tánh linh

Vui trong giới luật an bình khắp nơi

Buổi chiều lại có một thời

Trùng tụng Chơn Lý là lời Tổ sư

Tu học cần phải suy tư

Và cũng cần có tâm từ, tâm bi

Sa-di, Tập sự, Tăng Ni

Tu hành tinh tấn, oai nghi giữ gìn

Mới mong đáp được ân tình

Của chư Thầy Tổ mà mình đeo mang

Nguyện xin giữ làm hành trang

Mai sau tung cánh ngút ngàn trời mây

Người ơi Pháp viện nơi này

Là ngôi đạo pháp đong đầy tình thương

Dù đi khắp nẻo mười phương

Cũng đừng quên lãng bước đường du Tăng

Mây mù che khuất bóng trăng

Nhưng nào che được tuệ đăng thường còn

Khóa tu hoàn mãn viên tròn

Tăng Ni hành giả hãy còn vấn vương

Ngày về mỗi người một phương

Chia tay xin giữ tình thương đậm đà

Luyến lưu với nỗi mặn mà

Lả lơi chiếc lá la đà rụng rơi.

Tập sự Tịnh Thảo

(Tịnh xá Ngọc Hiệp, Châu Thành, Tiền Giang, GĐ IV/PĐ 2)

    Chia sẻ với thân hữu:

Các bài viết liên quan