CHÀO MỪNG QUÝ VỊ ĐÃ GHÉ THĂM TRANG NHÀ. CHÚC QUÝ VỊ AN VUI VỚI PHÁP BẢO CAO QUÝ !


Cáo phó Hòa thượng Giác Tần viên tịch

GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM                                CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

BAN TRỊ SỰ GHPGVN TỈNH BÌNH ĐỊNH                                  Độc lập - Tự do - Hạnh Phúc

              ------ o0o ------                                                                   --------- o0o ---------

                                                                                      Bình Định, ngày 19 tháng 2 năm 2018

CÁO PHÓ

- Thường trực Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Bình Định

- Môn đồ Pháp quyến Giáo đoàn III Hệ phái Khất sĩ

Vô cùng kính tiếc báo tin:

Hòa thượng THÍCH GIÁC TẦN

 - Nguyên Ủy viên Thường trực Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Bình Định

- Nguyên Phó trưởng Ban Tăng sự kiêm Phó trưởng Ban Kiểm soát Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Bình Định

- Giáo phẩm Hệ phái Khất sĩ

- Tri sự trưởng Giáo đoàn III Hệ phái Khất sĩ

- Chứng minh Ban Trị sự GHPGVN thị xã An Nhơn

- Trụ trì Tịnh xá Ngọc Duyên, thị xã An Nhơn, tỉnh Bình Định.

Trụ thế: 69 năm, hạ lạp: 44 năm.

Đã thuận thế vô thường, thâu thần viên tịch vào lúc 20g10 mùng 3 tháng Giêng năm Mậu Tuất (18/02/2018) tại Tịnh xá Ngọc Duyên – thị xã An Nhơn, tỉnh Bình Định.

- Lễ nhập quan và phát tang lúc 17g mùng 4 tháng Giêng năm Mậu Tuất tại Tịnh xá Ngọc Duyên.

- Lễ viếng từ 19g cùng ngày.

- Lễ  truy điệu và cung tống kim quan trà tỳ tại lò hóa thân TP. Nha Trang vào lúc 6g mùng 8 tháng Giêng năm Mậu Tuất (23/02/2018).

                                                                        TM. Thường trực BTS GHPGVN tỉnh Bình Định

Trưởng ban Trị sự kiêm Trưởng ban Tổ chức Tang lễ

 

          (Đã ký và đóng dấu)

  Hòa thượng THÍCH NGUYÊN PHƯỚC

    Chia sẻ với thân hữu:

Các bài viết liên quan