CHÀO MỪNG QUÝ VỊ ĐÃ GHÉ THĂM TRANG NHÀ. CHÚC QUÝ VỊ AN VUI VỚI PHÁP BẢO CAO QUÝ !


Chào huynh đệ mới

DSC00096 Copy

Rủ nhau đến với đạo tràng

Cùng nhau tu tập, cùng học điều hay

Biết rằng cuộc sống đắng cay

Luân hồi đau khổ không ngày bước ra

Nếu không theo bước Phật-đà

Tìm đường giải thoát bước xa luân hồi

Nay gặp được Phật pháp rồi

Như trong đêm tối đèn trời sáng soi

Vững tin đi tới bạn ơi

Thành tâm sửa lỗi để đời đổi thay

Trò vui chẳng đắm chẳng say

Nuông chiều bản ngã, tạo gây ác tà

Tham sân si gắng tránh xa

Siêng làm việc thiện vị tha giúp đời

Công đức, đạo đức vun bồi

Gắng công thiền định theo lời Thầy răn

Dù rằng trải lắm khó khăn

Cũng không thối chí, nản lòng buông lơi

Biết từng hơi thở thảnh thơi

Vững tâm đi tới muôn đời không lui

Cuộc sống có lúc buồn vui

Trong tình huynh đệ ngọt bùi xẻ chia

Như cùng một mẹ một cha

Cùng dòng máu đỏ Phật-đà mang theo

Dù rằng đời có sang nghèo

Cùng nhau lý tưởng cao siêu tuyệt vời

Lòng vui, vui lắm bạn ơi

Thầy lành, bạn tốt, cuộc đời có nhau.

    Chia sẻ với thân hữu:

Các bài viết liên quan