CHÀO MỪNG QUÝ VỊ ĐÃ GHÉ THĂM TRANG NHÀ. CHÚC QUÝ VỊ AN VUI VỚI PHÁP BẢO CAO QUÝ !


Chư Ni báo cáo chương trình tu học khóa Bồi dưỡng đạo hạnh

Nam-mô Bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật.

Kính bạch chư Tôn Hòa thượng hiện tọa đạo tràng chứng minh,

Kính bạch chư Đại đức, kính bạch quý Sư cô. Thưa toàn thể đại chúng,

Hôm nay là ngày bế mạc khóa Bồi dưỡng Đạo hạnh lần thứ 3 tại Pháp viện Minh Đăng Quang, chúng con xin thay mặt Ni chúng, trình bạch việc tu học của bên Ni trong bảy ngày qua, ngưỡng cầu chư Tôn đức chứng minh liễu tri.

1/ Tổng số lượng Ni chúng tham gia khóa tu là 86 vị, trong đó Thức xoa có 29 vị, Sa-di-ni có 30 vị và Tập sự 26 vị. Chư Ni thuộc các giáo đoàn gồm có, GĐ 1: 18 vị, GĐ 3: 27 vị, GĐ 4/PĐ 1: 14 vị, GĐ 4/PĐ 2: 22 vị, GĐ 4/PĐ Cố Ni trưởng Ngân Liên: 5 vị.

2/ Về tinh thần tu học:

Phần lớn chư Ni mới tham gia lần đầu còn mới mẻ, nên tinh thần tu học, vị trí trong thiền đường, chánh điện, cũng như trai đường chưa được ổn định trong hai ngày đầu khóa tu. Tuy nhiên, chư Ni cố gắng khắc phục và ổn định nhanh chóng, bắt đầu vào ngày thứ 3 trở đi.

Đối với pháp hành thiền tập, chư Ni có cơ hội được học hiểu sâu hơn, nhờ sự hướng dẫn cặn kẽ của chư Đại đức, song tình trạng hôn trầm trong 3 ngày đầu chưa được điều phục. Tuy nhiên, từ ngày tu học thứ 4 trở đi, chư Ni kiên quyết phải thực tập cho được trong những ngày đầy đủ duyên lành hiện diện trong khóa tu, nên đã thực tập thiền khá tốt.

Về việc học pháp tại giảng đường, Ni chúng tham gia đầy đủ, tuy ngày đầu chưa quen với môi trường, giờ giấc sinh hoạt, nhiều Ni còn hôn trầm. Thế nhưng, từ ngày thứ 2 trở đi, được sự nhắc nhở của Ban Quản chúng, chư Ni theo dõi, ghi chép bài tốt hơn. Năm nay, với tổng số 86 vị Ni đã có 25 vị xấp sỉ hoặc qua tuổi 60, số còn lại, có khoảng 40 Ni trẻ từ 16 – 30 tuổi, song ý thức học tập, làm bài, rất đáng được tán thán. Bài vở các vị Giáo thọ chỉ dạy đều được quý Ni ghi nhận và làm bài đầy đủ, ngoại trừ một vài vị quá lớn tuổi và không biết chữ. Qua việc viết bài thu hoạch giáo pháp, học trong 7 ngày, có 6 Thức-xoa, 5 Sa-di-ni, và 5 Tập sự đạt số điểm từ 85 đến 94 trên 100 điểm.

Khóa tu năm nay có 12 vị Ni trùng tụng Chơn Lý, trong đó GĐ 1 có 2 vị (1 vị Thức-xoa và 1 vị Sa-di-ni), GĐ 3 có 2 vị Sa-di-ni, GĐ 4/PĐ 1 có 4 vị (1 Thức xoa, 1 Sa-di-ni, 2 Tập sự), GĐ 4/PĐ 2 có 6 vị (3 vị Thức xoa, 2 Sa-di-ni, 1 Tập sự), GĐ 4/PĐ Cố NT. Ngân Liên có 1 vị Tập sự. Tổng cộng có 4 vị Thức xoa, 5 vị Sa-di-ni, 3 Tập sự trùng tụng 15 bài Chơn Lý. Chư Ni trùng tụng rất tốt.

3/ Về bài vở Giới luật, Luật nghi theo thứ lớp, sau 2 buổi dò bài cho thấy, phần lớn chư Ni thuộc bài cho việc khảo hạch thọ giới năm nay khá tốt. Riêng các tập sự, một số thuộc nhuyễn, còn một số vị mới tập tu chưa học được nhiều.

4/ Về sức khỏe Ni chúng, vì đang lúc thời tiết giao mùa, nên có nhiều vị Ni bị sốt, bị cảm, tuy nhiên các vị cũng hết sức tinh tấn tham gia tu học theo thời khóa.

5/ Qua bảy ngày tu, chúng con xin được kiến nghị một điều nhỏ.

Đó là trong khóa tu này, chúng con biết được phần căn bản của pháp tham thiền, hiểu rõ ý nghĩa tụng kinh, pháp học, công quả nhưng chúng con mong trong những khóa sau, chư Tôn đức trong Ban Tổ chức sắp xếp cho chúng con có một vài thời, hướng dẫn thiền hành để chúng con biết phương pháp căn bản, thực hành đúng khi trở về trú xứ của mình.

sadi3 1

Kính bạch chư Tôn Hòa thượng chứng minh,

Kính bạch chư Đại đức, chư Sư cô trong Ban Quản chúng,

Bảy ngày trôi qua nhanh, tuy ngắn ngủi nhưng Ni chúng học được nhiều bài học từ kiến thức Phật pháp đến pháp hành. Có một sự thay đổi tiến triển tốt đẹp trong nhận thức cũng như trong oai nghi phạm hạnh của Ni chúng. Chúng con thật sự được sống trong môi trường an lạc. Chúng con cảm thấy đời sống tu hành, trong ngôi nhà Khất sĩ quá bình an, diễm phúc được nương dưới bóng mát của chư Tôn đức che chở chỉ dạy. Chúng con thành kính đảnh lễ tri ân chư Tôn đức đã tổ chức khóa tu và ngưỡng mong quý Ngài thường xuyên duy trì, tổ chức các khóa tu để chúng con được về đây trau dồi giáo pháp và đạo hạnh. 

Chúng con thành kính tri ân chư Đại đức, chư Sư cô trong Ban Quản chúng đã dành thời gian và kiên nhẫn thân cận dạy dỗ đại chúng hàng hậu học.

Nhân đây, chúng tôi cũng xin nói lời trân trọng cảm ơn quý Phật tử đã tận tâm phụng sự hộ trì khóa tu viên mãn.

Lời cuối, mong rằng toàn thể chư huynh đệ, tỷ muội hãy ghi nhớ lấy pháp học, pháp hành, tích tập được từ 7 ngày tu lợi ích này, làm tư lương cho việc tu tập của tự thân. Kính chúc chư hành giả thường hành tinh tấn.

Nam-mô Bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật.

    Chia sẻ với thân hữu:

Các bài viết liên quan