CHÀO MỪNG QUÝ VỊ ĐÃ GHÉ THĂM TRANG NHÀ. CHÚC QUÝ VỊ AN VUI VỚI PHÁP BẢO CAO QUÝ !


Chư Ni tu học

NiPD1 lan5 4

THÔNG pháp kinh văn trải nỗi niềm

THẮNG lòng giác ngộ giới trang nghiêm

THỨC tâm giữ hạnh qua bờ giác

LIÊM luật hoằng dương diệu lý huyền

GƯƠNG phủ dìu người khơi tánh thiện

GIÀU tình rộng cách giải thùy miên

NGUYỆT vun hỉ lạc chăm thành ý

THUẬN thảo muôn bề ngạn ngữ chuyên

MINH tỏ chương từ xây đuốc huệ

ĐỨC tài rực rỡ phúc âm truyền

TIẾN hành pháp tạng xinh nền giáo

ĐẠT lý bao điều trổ vạn liên

TÂM kiến nhân lành chuông khởi vọng

NGÔN thanh lưu loát tạng kinh chuyền

XUÂN an tỏa rộng bừng Chân lý

THU tỏ qui điều phúc hiển nhiên

HƯƠNG phủ câu lành lồng ánh nhật

VIÊN trong nghĩa thật thoát năm triền

ĐÀO sâu diệu pháp trưng huyền ảo

TƯỜNG tận nhu hòa giải nghiệp duyên

CHƠN chất tài an dày phúc thọ

NHÀN chăm quán tưởng định am thiền

LIỄU MINH rạng rỡ qua vòng khó

SÁNG tỏ ân thầy rạng đuốc thiên

THỦY thắm vươn chào xây vạn nẻo

KHANG dày đức độ lấp ao phiền

THUẬN trì Bát-nhã phần linh rạng

VÁN ửng SEN hòa đẹp núi thiên.

TX. Ngọc Bình, 21/3/năm Bính Thân

Kỷ niệm khóa tu lần thứ 5

    Chia sẻ với thân hữu: