CHÀO MỪNG QUÝ VỊ ĐÃ GHÉ THĂM TRANG NHÀ. CHÚC QUÝ VỊ AN VUI VỚI PHÁP BẢO CAO QUÝ !


Chùm ảnh khóa tu Truyền thống Khất sĩ lần 17

Trân trọng chia sẻ hình ảnh sinh hoạt trong khóa tu Truyền thống lần thứ 17 do Giáo đoàn V đăng cai tổ chức tại Tịnh xá Ngọc Thạnh - Bà Rịa-Vũng Tàu từ mùng 4 đến 11 tháng 9 năm Ất Mùi (nhằm 16-23/10/2015).

Giờ Thiền hành

thien 6

thien 1

thien 2

thien 3

thien 4

Giờ Thiền tọa

toa 1

toa 2

toa 3

toa 4

toa 5

toa 7

toa 6

toa 8

toa 9

toa 10

toa 11

toa 12

toa 13

toa 14

toa 15

toa 17

toa0 7

toa 16

Giờ học Chơn lý

hoc 1

hoc 2

hoc 3

hoc 4

hoc 5

Giờ Thiền đàm

thiendam 1

thiendam 2

thiendam 3

thiendam 4

Giờ Khất thực và Thọ trai

kthuc 2

kthuc 3

kthuc 4

kthuc 6

kthuc 7

kthuc 1

kthuc 8

kthuc 9

kthuc 10

kthuc 11

kthu 10

kthuc 12

kthuc 16

kthuc 13

kthuc 14

kthuc 15

    Chia sẻ với thân hữu:

Các bài viết liên quan