CHÀO MỪNG QUÝ VỊ ĐÃ GHÉ THĂM TRANG NHÀ. CHÚC QUÝ VỊ AN VUI VỚI PHÁP BẢO CAO QUÝ !


Chùm ảnh sinh hoạt khóa Bồi dưỡng đạo hạnh lần 3

Nhằm củng cố giới hạnh và thắp sáng lý tưởng giải thoát cho hàng Sa-di, Thức-xoa-ma-na, Sa-di-ni và Tập sự, Hệ phái tổ chức khóa “Bồi dưỡng đạo hạnh” lần 3.

Địa điểm: Pháp viện Minh Đăng Quang, 505 xa lộ Hà Nội, Q. 2, TP. HCM.

Thời gian: Từ mùng 2 đến mùng 9 tháng 7 Đinh Dậu (từ ngày 22 đến 30/08/2017).

Xin trân trọng chia sẻ những hình ảnh các thời khóa sinh hoạt trong ngày của khóa tu:

Học pháp:

HTToan 1

HTToan 11

HTToan 2

HTToan 3

HTToan 9

HTToan 4

HTToan 5

HTToan 6

Tụng kinh:

tk 8

tk 1

tk 2

tk 9

tk 12

tk 13

tk 3

tk 4

tk 5

tk 6

Thiền tọa:

tt 12

tt 2

tt 4

tt 5

tt 6

tt 7

tt 8

tt 9

tt 10

tt 16

tt 14

tt 15

Sám hối:

sh 8

sh 10

sh 11

sh 9

sh 12

sh 3

sh 1

sh 2

sh 4

sh 5

sh 13

Thọ trai:

Trai 1

Trai 4

trai 3

trai 2

    Chia sẻ với thân hữu:

Các bài viết liên quan