CHÀO MỪNG QUÝ VỊ ĐÃ GHÉ THĂM TRANG NHÀ. CHÚC QUÝ VỊ AN VUI VỚI PHÁP BẢO CAO QUÝ !


Chùm thơ tứ tuyệt về Phật giáo Khất sĩ

Tụng ca Tổ sư Minh Đăng Quang

Bảy mươi năm trước, Ngài khai đạo

Mở lối, dẫn đường độ thế nhân

Chứng ngộ Vô thường qua sóng biển

Pháp môn rao giảng Bát Nhã thuyền.

 

Đạo Phật Khất Sĩ cảm tác

Một thân, một bát, một cà sa

Khất thực hoá duyên cõi ta bà

Phạm hạnh nhiếp tâm, cầu giải thoát

Nối truyền chánh pháp Đạo Thích Ca.

 

Tăng-già Khất sĩ

Tam y nhất bát, phạn hoà - la

Chánh pháp chân truyền Đạo Thích Ca

Chiếu đất màn trời, phương tiện độ

Hành Thiền, ngọ thực, hạnh đầu đà.

Ngày 26 tháng Giêng, năm Giáp Ngọ (25/2/2014),
tại Pháp viện Minh Đăng Quang, Hệ phái Phật giáo Khất sĩ
đã tổ chức Hội thảo khoa học
và Đại lễ tưởng niệm 60 năm (1954-2014)
ngày Tổ sư Minh Đăng Quang vắng bóng.
Hôm ấy, tại Hội thảo khoa học này
tôi có ứng tác ba bài Thất ngôn tuyệt cú Đường luật trên.

    Chia sẻ với thân hữu: