CHÀO MỪNG QUÝ VỊ ĐÃ GHÉ THĂM TRANG NHÀ. CHÚC QUÝ VỊ AN VUI VỚI PHÁP BẢO CAO QUÝ !


Chương trình lễ tang cố Hòa thượng Giác Tần

CHƯƠNG TRÌNH LỄ TANG CỐ HÒA THƯỢNG GIÁC TẦN

(Từ mùng 3 đến mùng 8 tháng Giêng năm Mậu Tuất)

 

MÙNG 3  (18/2/2018)

20g10: Hòa thượng thâu thần viên tịch

MÙNG 4 (19/2/2018)

17g00: Lễ nhập quan và phát tang

19g00: Lễ viếng

MÙNG 5 (20/2/2018)

4g00: Tụng kinh và tọa thiền

6g00: Điểm tâm

7g00: Lễ viếng tang

8g00: Khất thực truyền thống

10g30: Cúng ngọ

13g00: Lễ viếng tang

18g00: Thiền tọa

19g00: Tụng kinh  

MÙNG 6 (21/2/2018)

4g00: Tụng kinh và tọa thiền

6g00: Điểm tâm

7g00: Lễ viếng tang

8g00: Khất thực truyền thống

10g30: Cúng ngọ

13g00: Lễ viếng tang

18g00: Thiền tọa

19g00: Tụng kinh 

MÙNG 7 (22/2/2018)

4g00: Tụng kinh và tọa thiền

6g00: Điểm tâm

7g00: Lễ viếng tang

8g00: Khất thực truyền thống

10g30: Cúng ngọ

13g00: Lễ viếng tang

18g00: Thiền tọa

19g00: Tụng kinh 

20g00: Lễ Hoa đăng “Cảm niệm Ân sư”

MÙNG 8 (23/2/2018)

04g00: Tụng kinh và tọa thiền

05g00: Điểm tâm

06g00: Lễ truy điệu và cung tống kim quan về lò hóa thân TP. Nha Trang

14g00: Trà-tỳ.

    Chia sẻ với thân hữu:

Các bài viết liên quan