CHÀO MỪNG QUÝ VỊ ĐÃ GHÉ THĂM TRANG NHÀ. CHÚC QUÝ VỊ AN VUI VỚI PHÁP BẢO CAO QUÝ !


Chương trình lễ tang HT. Giác Thảo

 

CHƯƠNG TRÌNH LỄ TANG CỐ HÒA THƯỢNG GIÁC THẢO

Từ ngày 17 đến 21 tháng 09 nhuần năm Giáp Ngọ

(Nhằm 09 đến ngày 13 tháng 11 năm 2014)

 

Lúc 17g15: Hòa thượng GIÁC THẢO viên tịch

Ngày 17 tháng 09 nhuần năm Giáp Ngọ (nhằm 09/11/2014)

04g00: Tụng kinh & ngồi thiền

06g00: Điểm tâm

10g30: Cúng ngọ

14g00: Lễ nhập kim quan

15g00: Lễ thọ tang

15g30: Lễ viếng

18g00: Thiền tọa

19g00: Tụng kinh

Ngày18 tháng 09 nhuần năm Giáp Ngọ (nhằm 10/11/2014)

04g00: Tụng kinh & ngồi thiền

06g00: Điểm tâm

07g00: Lễ viếng

10g30: Cúng ngọ

13g30: Lễ viếng

18g00: Thiền tọa

19g00: Tụng kinh

Ngày19 tháng 09 nhuần năm Giáp Ngọ (nhằm 11/11/2014)

04g00: Tụng kinh & ngồi thiền

06g00: Điểm tâm

07g00: Lễ viếng

10g30: Cúng ngọ

13g30: Lễ viếng

18g00: Thiền tọa

19g00: Tụng kinh

20g00: Môn đồ pháp quyến ôn lại công hạnh của Hòa thượng

Ngày20 tháng 09 nhuần năm Giáp Ngọ (nhằm 12/11/2014)

04g00: Tụng kinh & ngồi thiền

06g00: Điểm tâm

07g00: Khất thực hóa duyên

10g30: Cúng ngọ

13g30: Lễ viếng

15g00: Họp Ban Tổ chức Lễ tang

18g00: Tọa thiền

19g00: Tụng kinh

20g00: Pháp thoại (HT. Giác Toàn chủ giảng)

Ngày 21 tháng 09 nhuần năm Giáp Ngọ (nhằm 13/11/2014)

04g00: Tụng kinh & ngồi thiền

06g00: Điểm tâm

07g00: Lễ truy điệu

08g30: Cung tống kim quan đến địa điểm trà-tỳ tại Tịnh xá Ngọc Vạn.

 

BAN TỔ CHỨC

>> Ban Tổ chức lễ tang HT. Giác Thảo

>> Cáo phó HT. Giác Thảo tân viên tịch

 

    Chia sẻ với thân hữu: