Đạo Phật Khất Sĩ
CHÀO MỪNG QUÝ VỊ ĐÃ GHÉ THĂM TRANG NHÀ. CHÚC QUÝ VỊ AN VUI VỚI PHÁP BẢO CAO QUÝ !


Lễ nhập Kim quan Cố HT. Thích Giác Tần

    Chia sẻ với thân hữu:

Các bài viết liên quan