Đạo Phật Khất Sĩ
CHÀO MỪNG QUÝ VỊ ĐÃ GHÉ THĂM TRANG NHÀ. CHÚC QUÝ VỊ AN VUI VỚI PHÁP BẢO CAO QUÝ !


Khai mạc khóa Sống chung tu học Ni giới GĐ. III lần thứ 7

    Chia sẻ với thân hữu:

Các bài viết liên quan