CHÀO MỪNG QUÝ VỊ ĐÃ GHÉ THĂM TRANG NHÀ. CHÚC QUÝ VỊ AN VUI VỚI PHÁP BẢO CAO QUÝ !


Tịnh xá Ngọc Như: Khóa tu "Gieo hạt giống lành"

    Chia sẻ với thân hữu:

Các bài viết liên quan