Đạo Phật Khất Sĩ
CHÀO MỪNG QUÝ VỊ ĐÃ GHÉ THĂM TRANG NHÀ. CHÚC QUÝ VỊ AN VUI VỚI PHÁP BẢO CAO QUÝ !


GĐ.III: Lịch giảng pháp tại các miền tinh xá

    Chia sẻ với thân hữu:

Các bài viết liên quan