CHÀO MỪNG QUÝ VỊ ĐÃ GHÉ THĂM TRANG NHÀ. CHÚC QUÝ VỊ AN VUI VỚI PHÁP BẢO CAO QUÝ !


Công hạnh giáo thọ sư

Khóa học bồi thêm Đạo Hạnh ngời
Ân thầy mở rộng thức dần khơi
GIỚI điều tỏa rộng nền Chân Lý
Gợi đức TOÀN năng tỏa rạng đời

NHÂN cách ôn hòa vui chí nguyện
HÓA thành PHÁP thiện trải cùng nơi
Tịnh tu PHỔ biến xây nền tảng
HOÀNG bảo Ba Ngôi kiếp mọi thời

NHƯỜNG nhẫn thao rèn sanh trí diệu
Minh DUY nhất nhựt hiển an lời
PHÚ hòa tạng ngữ lòng thanh thoát
SƠN thắm bình yên nghĩa tuyệt vời

VIÊN ngọc minh châu tròn huệ sáng
KHẢI hoàn thuận ý chẳng hề vơi
THÁI hoà hiển lộ đường chơn chánh
Khóa học bồi thêm Đạo Hạnh ngời.

HTToan 10

Giờ học giáo pháp của hành giả khóa Bồi dưỡng đạo hạnh Hệ phái lần 3

    Chia sẻ với thân hữu:

Các bài viết liên quan