CHÀO MỪNG QUÝ VỊ ĐÃ GHÉ THĂM TRANG NHÀ. CHÚC QUÝ VỊ AN VUI VỚI PHÁP BẢO CAO QUÝ !


Công tác chuẩn bị cho khóa tu Truyền thống Khất sĩ lần 19 tại Tổ đình Minh Đăng Quang

Giới, Định, Tuệ là giáo pháp truyền thống mà chư Phật đã giáo hóa chúng sanh và các vị Thánh đệ tử, để giúp họ luôn tinh cần tu tập nhằm đạt đến mục tiêu thanh tịnh, giải thoát hoàn toàn, như đức Thế Tôn đã dạy trong kinh Đại Bát Niết Bàn: Này các Tỷ kheo, đây là Giới, đây là Định, đây là Tuệ, Định tu cùng với Giới sẽ đưa đến quả  vị lớn, lợi ích lớn. Tuệ tu cùng với Định sẽ đưa đến quả vị lớn, lợi ích lớn. Tâm tu cùng với Tuệ sẽ đưa đến giải thóat hoàn toàn các lậu hoặc.”

Nối tiếp truyền thống tốt đẹp đó, đức Tổ sư Minh Đăng Quang cũng đã hành và hướng dẫn hàng đệ tử Khất sĩ con đường ấy để được nhiều lợi ích, an lạc như Pháp và Luật của Phật, Tăng xưa. Ngài cũng đã khẳng định con đường thanh tịnh này trong Chơn lý Y Bát Chơn Truyền để hướng dẫn người tu Khất sĩ không thể bỏ qua: Giới luật là y bát, là Khất sĩ. Khất sĩ là định huệ. Nếu khất sĩ không có tu về định huệ dầu mà có trì giới không đi nữa, cũng chưa gọi được trọn là Khất Sĩ”. Ngài cũng dạy thêm cho hàng đệ tử khi có đủ giới, định, huệ thì sẽ mang đến an lạc hạnh phúc: “Có giữ giới vạn vật mới tốt đẹp, có thiền định chúng sanh mới sống đời, có trí huệ các pháp mới trọn lành trong sạch” (Chơn lý Có và Không).

Thừa kế sự nghiệp thanh cao của Phật, Tổ, Thầy nên chư Tôn đức lãnh đạo đã hành trì và tổ chức khóa tu truyền thống, phương pháp hành trì theo lộ trình giới, định, tuệ để cho hàng Tăng chúng được nhiều lợi ích. Vì lợi ích thiết thực ấy, 18 khóa tu đã trải qua và khóa tu lần này được diễn ra tại Tổ đình Minh Đăng Quang do Giáo đoàn 1 đăng cai tổ chức.

Nhằm đạt nhiều kết quả tốt đẹp như ý cho khóa tu, mặc dù Đạo tràng đang trong giai đoạn xây dựng nhưng với sự nỗ lực, quyết tâm của Hòa thượng trụ trì cùng chư Tôn đức lãnh đạo giáo đoàn, Tăng chúng và quý nam, nữ Phật tử xa, gần chung tay góp sức chuẩn bị cơ sở hạ tầng như: Chánh điện, nhà thờ Tổ và các đức Thầy, giảng đường, thiền đường, nhà khách, tịnh cốc của chư hành giả, vườn thiền, trai đường, … để phục vụ cho chư hành giả chuyên tâm thực hành phạm hạnh xuất trần thượng sĩ.

Một số hình ảnh chuẩn bị cho khóa tu lần thứ 19:

DSC04753 Copy

DSC04410 Copy

DSC04720 Copy

DSC04745 Copy

DSC04378 Copy

DSC04385 Copy

DSC04425 Copy

DSC04430 Copy

DSC04747 Copy

DSC04495 Copy

DSC04730 Copy

DSC04762 Copy

DSC04749 Copy

DSC04727 Copy

    Chia sẻ với thân hữu:

Các bài viết liên quan