CHÀO MỪNG QUÝ VỊ ĐÃ GHÉ THĂM TRANG NHÀ. CHÚC QUÝ VỊ AN VUI VỚI PHÁP BẢO CAO QUÝ !


Đại đức Giác Phổ chia sẻ và khích lệ đến hành giả tham dự khóa "Bồi Dưỡng Đạo Hạnh" lần 2

Ngày 03/07/Bính Thân (nhằm ngày 05/08/2016) tại Khóa tu Bồi Dưỡng Đạo Hạnh lần 2 tại Pháp viện Minh Đăng Quang đã hoan hỷ cung đón Đại đức Giác Phổ - Phó Ban quản chúng đã hướng dẫn cho đại chúng về cuộc đời và đạo nghiệp của các vị Đại đệ tử của đức Tổ sư Minh Đăng Quang.

Với việc xuất gia thâm niên trong giáo pháp và những bài học thực tiễn qua đời sống phạm hạnh mà tự mình trải nghiệm, Đại đức đã tạo nên buổi học thật sinh động giúp cho chư hành giả ghi nhận sâu sắc về tâm hạnh xuất trần thượng sĩ của bậc Tổ, Thầy và lấy đó làm tấm gương quý giá để soi mình trên bước đường tập tu giải thoát.

Đại đức đã ôn nhắc và có những câu hỏi trực tiếp liên quan tới buổi giảng giải về cuộc đời của đức Tổ sư Minh Đăng Quang, vị Thầy khai sáng Đạo Phật Khất sĩ, cũng như các vị đệ tử xuất chúng của Ngài.

Sau khi tóm tắt cuộc đời và đạo nghiệp của đức Tổ sư, Đại đức chia sẻ về hành trạng của đức Trưởng lão Nhị Tổ Giác Chánh (1912 – 2004); đức Trưởng lão Giác Tánh (1902 – 1978) – Tăng chủ Giáo hội Tăng già Khất sĩ Việt Nam, sáng lập giáo đoàn 2; đức Thầy Giác An (1901 – 1971), Đệ nhị Phó Tăng chủ Giáo hội Tăng già Khất sĩ Việt Nam, sáng lập Giáo đoàn 3. Các vị Trưởng lão đều có nhân duyên đặc biệt, thù thắng là gặp đức Tổ sư và làm đệ tử của Ngài. Khi đã xuất gia trong giáo pháp Khất sĩ các Ngài luôn vâng hành lời dạy của đức Tổ sư sống đời thanh bần đơn giản, tam y quả bát hành đạo khắp nơi “Tăng vô nhất vật thanh bần,…”, và “Mỗi ngày một bữa ngọ trưa, cũng vừa đủ sống lại vừa trau tâm, ...”. Với sở hành của các Ngài luôn gắn liền tâm nguyện xuất trần giải thoát và giáo hóa chúng sanh là mục tiêu của việc lợi tha đã làm sống dậy hình ảnh Tăng đoàn Khất sĩ thời đức Phật để làm chỗ quy hướng tâm linh cho người xuất gia cũng như hàng bạch y cận sự.

Qua hai buổi học về lịch sử của đức Tổ sư Minh Đăng Quang và các vị Trưởng lão đã giúp cho hội chúng nhận chân được mục đích cao thượng của người tu giải thoát là hoàn thiện đời sống phạm hạnh và làm lợi lạc quần sanh.

DDPho1

DDPho2

DDPho4

DDPho5

DDPho6

    Chia sẻ với thân hữu:

Các bài viết liên quan