CHÀO MỪNG QUÝ VỊ ĐÃ GHÉ THĂM TRANG NHÀ. CHÚC QUÝ VỊ AN VUI VỚI PHÁP BẢO CAO QUÝ !


Đăk Lăk: Lễ Truy niệm và Thọ tang Giác linh Đại lão Hòa thượng Pháp sư Giác Nhiên

Sáng ngày 12/08/2015 (nhằm 28/6/Ất Mùi) tại Tịnh xá Ngọc Quang, chư Tăng Ni Hệ phái Khất sĩ tỉnh Đăk Lăk đã long trọng tổ chức Lễ Truy Niệm và Thọ tang Giác linh Đại lão Hòa thượng Pháp sư Giác Nhiên.

-         Pháp tử Tổ sư Minh Đăng Quang, Pháp chủ GHPG Tăng già Khất sĩ Thế giới tại Hoa Kỳ

-         Nguyên Viện trưởng Viện Hành đạo Giáo hội Tăng già Khất sĩ Việt Nam

-         Nguyên Trưởng giáo đoàn IV Hệ phái Khất sĩ

-         Khai sơn Pháp viện Minh Đăng Quang tại Việt Nam và Hoa Kỳ

Viên tịch, ngày 03 tháng 8 năm 2015 (ngày 19 tháng 6 năm Ất Mùi)

Trụ thế: 93 năm, Hạ lạp: 60 năm

Cuộc đời và đạo nghiệp của đại lão Hòa thượng Pháp sư là tấm gương sáng ngời về hạnh nguyện độ sanh, du hóa muôn phương, xả thân hành đạo đến giây phút cuối cùng.

Đến chứng minh tham dự lễ có sự hiện diện của Hòa thượng đạo hiệu Giác Thanh, Chứng minh BTS GHPGVN tỉnh Đăk Lăk, Tri sự trưởng Giáo đoàn II, trụ trì tịnh xá Ngọc Nguyên; Hòa thượng đạo hiệu Giác Chí, Ủy viên HĐTS GHPGVN, Phó Ban thường trực BTS GHPGVN tỉnh Đăk Lăk, trụ trì tịnh xá Ngọc Thạnh; Hòa thượng đạo hiệu Giác Phương, Chứng minh BTS Giáo đoàn III, trụ trì tịnh xá Ngọc Quang cùng 70 Tăng Ni đang tu học và An cư tại tỉnh Đăk Lăk và hàng trăm Phật tử khắp nơi về tham dự Lễ Truy niệm và Thọ tang.

Cùng ngày vào buổi tối lúc 18h00, chư Tăng và nam nữ Phật tử tịnh xá Ngọc Quang câu hội về trước Giác Linh Đài của Hòa thượng Pháp sư để ngồi thiền tưởng niệm Ân đức cao dày của Hòa thượng, Ngài đã sống trọn vẹn cuộc đời hoằng pháp của mình phụng sự cho nhân sanh.

Sau giờ thiền tọa là khóa lễ công phu tối. Đạo tràng đã thọ trì đọc tụng lại những bài kệ sám của Hòa thượng Pháp sư được viết bằng Việt ngữ và được đưa vào Nghi Thức Tụng Niệm của Hệ phái Khất sĩ để khuyên dạy Tăng Ni thọ trì tu tập hàng ngày.

Sau đây là một số hình ảnh:

IMG 8843 Copy

Chư tôn đức chứng minh trong buổi Lễ Truy niệm và Thọ tang

IMG 8837 Copy

IMG 8832 Copy

IMG 8839 Copy

IMG 8841 Copy

Quang cảnh của buổi lễ

IMG 8845 Copy

 Hòa thượng đạo hiệu Giác Chí, Ủy viên HĐTS GHPGVN, Phó Ban thường trực BTS tỉnh Đăk Lăk,

trụ trì tịnh xá Ngọc Thạnh đã cung tuyên sơ lược tiểu sử Cố Hòa thượng Pháp sư.

IMG 8859 Copy

Hòa thượng đạo hiệu Giác Thanh, Chứng minh BTS GHPGVN tỉnh Đăk Lăk, Tri sự trưởng Giáo đoàn II,

trụ trì tịnh xá Ngọc Nguyên đã chứng minh ban đạo từ và nói lên ý nghĩa thọ tang.

 IMG 8848 Copy

Hội chúng lắng nghe lời giáo huấn của nhị vị tôn túc lãnh đạo

IMG 8867 Copy

IMG 8854 Copy

IMG 8863 Copy

IMG 8869 Copy

IMG 8871 Copy

Đại chúng đảnh lễ tri ân và thọ tang Hòa thượng Pháp sư

IMG 9020 Copy

IMG 9023 Copy

IMG 9029 Copy

Đại chúng Thiền tọa để cúng dường Hòa thượng Pháp sư

IMG 9054 Copy

IMG 9048 Copy

IMG 9051 Copy

Đạo tràng thọ trì và tụng đọc lại những bài kệ sám của Hòa thượng Pháp sư

    Chia sẻ với thân hữu: