CHÀO MỪNG QUÝ VỊ ĐÃ GHÉ THĂM TRANG NHÀ. CHÚC QUÝ VỊ AN VUI VỚI PHÁP BẢO CAO QUÝ !


Đảnh lễ sám hối và tri tán công đức Tôn sư

Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật

Kính lạy chư Phật Pháp Tăng mười phương ba đời;

Kính lạy đức Tổ sư Minh Đăng Quang;

Kính lạy các đức Thầy, chư Tôn Trưởng lão, Hòa thượng Yết-ma, giáo thọ khai sơn, truyền giáo, truyền giới A-xà-lê;

Kính lạy Giác linh Thầy, Đại lão Hòa thượng Pháp sư, Bổn sư, Ân sư, Tôn sư của chúng con;

Ngưỡng bạch chư Tôn giáo phẩm chứng minh Hệ phái, chư Tôn Trưởng lão Hòa thượng, Pháp tử, hiếu đồ, Ban Tang lễ;

Kính thưa toàn thể chư Tôn đức Tăng Ni.

HTMinhTuyen

Trong giờ phút thiêng liêng trọng đại này, chúng con Tỳ-kheo Minh Tuyên, đại diện môn đồ Pháp tử hải ngoại tại Mỹ châu đê đầu đảnh lễ tri ân chư Tôn Giáo phẩm Chứng minh, Hòa thượng Chứng minh tang lễ và toàn thể đại chúng cho phép con được đôi phút bày tỏ tấm lòng ăn năn sám hối của chúng con đến với Đức thầy, Đại lão Hòa thượng Pháp sư là Ân sư, Tôn sư của chúng con. Xin quý Ngài nhận cho con một lạy tạ ơn.

Kính bạch Đại lão Hòa thượng Pháp sư,

Con xin được mạn phép đãi lao cho hương linh thân phụ và thân mẫu của con, pháp danh Thiện Tâm và Đức Ngọc, cùng tất cả thân bằng quyến thuộc đã mất cũng như còn sống mà nay đã trên 80-90 tuổi được nghe Pháp sư thuyết pháp ở bến Ninh Kiều (Cần Thơ), Ngã Bảy (Phụng Hiệp), ở Sóc Trăng hay ở Bồ Đề đạo tràng, Châu Đốc, cùng ở khắp mọi nơi Việt Nam, Hoa Kỳ, Âu châu, Úc châu và Canada v.v… Những người đã từng một lần được nghe Pháp sư thuyết pháp, hoặc một lần được thấy Pháp sư dẫn Đoàn Du Tăng đi trì bình hóa duyên, hoặc nhận được một quyển Tứ kệ tĩnh tâm, Ánh nhiên đăng, Pháp môn tọa thiền, hay Thương nhớ mẹ hiền, Tấm lòng người hiếu tử… đều đã cảm nhận được nguồn an ủi vô biên, niềm tin vào sự sống, nhận ra ý nghĩa của cuộc sống và phát khởi được thiện tâm gieo trồng phước đức, tin tưởng vào tương lai tươi sáng thành kính đảnh lễ tạ ơn Pháp sư.

Con xin được thay mặt ba mẹ của con và những người nêu trên dâng lên Thầy chung trà, thứ nhất gọi là để đáp đền ơn cứu khổ độ sinh của một bậc Thầy hiền vô cùng tôn kính.

Bạch Thầy, con cũng từng là một chú huệ trong các chú huệ, các tập sự, các Sa-di, các Tỳ-kheo những đàn con, đàn cháu bé bỏng ngây thơ của Thầy. Trong đó có đứa nhu mì, có đứa cứng đầu… nên đã từng vụng dại một cách hồn nhiên vô tội vạ khiến chư Tôn đức phải nhọc lòng, khiến Thầy thêm vất vả.

Rồi nhờ phép Phật, đạo Tổ, ân Thầy với sự giáo dưỡng ứng lý khế cơ mà biết bao đứa con hoang đàng đó trở thành pháp khí trong nhà Phật.

Thầy ơi! Thầy đã điểm đá hóa vàng. Thầy đã mở mắt cho người mù, mở miệng cho người câm, mở tai cho người điếc, mở trí cho người ngu, mở lòng cho người khô cằn sỏi đá. Thầy đã ban cho sự sống, sự bình an hạnh phúc, niềm tin kiên cố vào Phật Pháp Tăng, vào chân thiện mỹ, vào công lý võ trụ tối thượng nghìn đời.

Thầy ơi! Chính Thầy là Ánh nhiên đăng, là ngọn Phật quang thị hiện trong cõi ta bà này để phá mê khai ngộ, tiếp chúng độ Tăng, làm rạng rỡ tông môn. Con cũng như những đứa trẻ hồn nhiên, ngây thơ, có nhiều lý tưởng nhưng cũng có quá nhiều lỗi lầm đã nhiều lần chết đi nhưng được Thầy ban đại hồng ân và diệu pháp nhiệm mầu với tình thương bao la không bờ bến cứu sống lại. Nay xin được kính dâng Thầy chung trà thứ hai và cúi đầu lạy Thầy ngàn lạy.

Bạch Thầy, còn một điều nữa. Năm nay con cũng đã gần 70 tuổi rồi, được tu học gần 53 năm, cũng như bao đệ tử của Thầy, những người đã mất thì linh ảnh được thờ tự ngày đêm hương khói, linh thức được nhuận thâm trong pháp bảo kinh kệ nhiệm mầu, hay tịch tịnh trong chơn thường tịnh lạc. Những người còn sống thì đang là hàng Giáo phẩm lãnh đạo, phục vụ cho Hệ phái, hay trong các hội đồng của các tổ chức Phật giáo trong Giáo hội.

Bạch Thầy, nhưng chúng con vẫn là những đứa con của Thầy, những đứa con có nhiều lý tưởng, nhiều lý luận, và nhiều hoạt động. Tuy nhiên, nhiều lúc chúng con hồi quang phản chiếu băn khoăn tự hỏi mình có nhiều lý tưởng hay nhiều mộng mị? Có nhiều lý luận hay nhiều kiến giải trùng phức của biển vọng thức phân biệt phóng chiếu ra từ biến kế chấp tính? Nhiều hoạt động hay là những vọng động không cần thiết của sự tương tác trong dòng nghiệp cảm duyên khởi của pháp giới trùng trùng? Nay chúng con xin được kể ra 6 lỗi lầm nặng nhất xin được thành khẩn sám hối với Tôn sư.

1. Về nghi biểu thuyết pháp

Chúng con cứ tưởng vì Thầy là đại Pháp sư, Đại lão Hòa thượng, là vịGiáo phẩm lãnh đạo Tăng-già Khất sĩ , nên khi cung thỉnh Thầy đăng đàn thuyết pháp, Ban Tổ chức phải tổ chức thật trang nghiêm, trang trọng, cung đón Thầy như đón Phật. Mỗi lời Thầy nói ra là kinh, là pháp... nhưng Thầy lại rất bình dị, đơn giản, x uề xòa, khiến chúng con cảm thấy sao sao ấy rồi sanh tâm phiền não.

Bạch Thầy, khi hiểu ra, chúng con mới biết mình lầm, mình nông nổi, bởi chính chúng con thiếu sự đầy đặn, vuông tròn, tôn nghiêm, vĩ đại ở bên trong nên mới cần hình thức phô diễn bên ngoài. Còn Thầy bên trong đã có đầy đủ tất cả sự tôn nghiêm trang trọng đó rồi, Thầy đến với đại chúng như vị lương y cho thuốc, như người Thầy sáng dạy học trò, như người cha từ ái chăm sóc , vỗ về đàn con. Thầy đến thật nhẹ nhàng, đơn giản , gần gũi , chân tình, đâu cần chi những nghi lễ đầy sắc màu bên ngoài đó.

2. Về việc kiến lập Tổ đình, cơ sở Trung ương để điều hành Giáo hội và tổ chức tu học, hoằng pháp

Chúng con mong mỏi Thầy để tâm huyết và thời giờ để xây dựng Tổ đình đúng tầm vóc để làm cơ sở gốc cho Giáo hội, nhưng Thầy suốt đời đi hoằng pháp khắp thế giới, lại hỗ trợ cho các nơi thành lập tịnh xá, tự viện, đạo tràng mà không hề nghĩ đến nơi cư trú của mình hay là cơ sở Trung ương cho Giáo hội (Hệ phái).

Thầy bảo: Võ trụ là nhà, là đạo trường, là tịnh xá rồi. Mỗi con người cũng là thế giới, là đạo trường trang nghiêm rồi. Chỉ có điều là những nơi ấy chưa có Phật, pháp nay Thầy đem Phật pháp đến đó, các tiểu thế giới và đại thế giới khi có Phật , có pháp thì đó mới chính là tịnh xá, đạo trường chân thật, đúng đắn nhất. Thầy không màn g đến việc lớn hay nhỏ, đâu là gốc , đâu là ngọn , đâu là của ta , đâu là của người. Tất cả với Thầy đều bình đẳng, là không phân biệt nhân ngã, là đại đồng, lấy sự nghiệp hoằng pháp độ sinh làm sứ mạng, đúng với bản hoài của chư Phật chư Tổ “Hoằng pháp vi gia vụ, độ s anh vi sự nghiệp”.

3. Vấn đề trang nghiêm Giáo hội (Hệ phái)

Chúng con mong ước Giáo hội (Hệ phái) được tổ chức chặt ch , nhân sự được bổ sung đầy đủ, cơ sở các nơi được kiến lập đúng tiêu chuẩn, khang trang, nhân sự kế thừa được đào tạo chu đáo. Chúng con cứ vọng tưởng rồi thiết lập các định chế, soạn thảo các dự án theo các chuẩn mực lý tưởng mà không thông tình lý, không biết được thực tại thời thế và tâm tánh con người thời nay như thế nào, cũng không thấu triệt được sự huyền biến, sự vận dụng các phương tiện thiện xảo để hoằng pháp độ sanh của Thầy nên sanh phiền não, mắc phải lỗi lầm đáng tiếc!

Rồi mọi việc qua đi, chúng con âm thầm quán chiếu các vấn đề trên trong sự tĩnh lặng trong sáng của tâm. Chúng con tỏ ngộ được huyền cơ, nhận ra được sự sáng suốt, khéo hay, lòng từ ái quảng đại không bờ bến của Thầy.

4. Sự sắp xếp lại các cơ sở của Giáo hội (Hệ phái)

Trước nay, Giáo hội Phật giáo Tăng-già Khất sĩ Thế giới có trên dưới 40 cơ sở trực thuộc và liên hệ, hầu hết do Thầy khai sơn sáng lập hoặc chứng minh cho phép sáng lập. Tất cả đều thuộc về Giáo hội Tăng già Khất sĩ Thế giới. Nay Thầy chỉ chọn 10 ngôi tịnh xá chính thức . Việc này khiến chúng con băn khoăn, buồn và tủi, nghĩ là Thầy bỏ mình ra ngoài. Hội đồng viện có họp, con có trình bày và sau đó có trình lên Thầy. Thầy im lặng một lúc rồi nói. Thầy đâu có bỏ ai, nhưng vì thương tụi con, vì lo nghĩ cho tương lai của Giáo hội. Một trăm năm, hai trăm năm nữa ngại có sự khó khăn trong quản lý, điều hành. Thôi thì cái nào Thầy đứng tên, Thầy trách nhiệm. Còn cái nào tụi con kiến lập, tụi con gánh vác được vậy, tụi con có thẩm quyền. Thầy thương và lo cho sự an ổn lâu dài của đệ tử.

5. Về việc cư trú của Thầy

Chúng con ai cũng muốn thỉnh rước Thầy về Tổ đình cư trú từ lúc mới tạo được mãi cho đến bây giờđể lãnh đạo Giáo hội Tăng già Khất sĩ, hướng dẫn chúng con. Thầy nhìn con một lúc rồi bảo : “ Thầy làm vậy là muốn cho tụi con làm người lớn, phải trưởng thành, phải làm thầy làm tổ với người ta. Nếu tụi con cứ mãi ở dưới tàng cây bóng mát của Thầy mãi thì làm sao phát triển tốt được. Thầy về đó ở thì con phải hầu Thầy, làm thị giả cho Thầy. Người ta chỉ biết Thầy, đâu có ai biết tới con . Thầy ơi! Do không hiểu được thánh ý của Thầy, tụi con cứ than vắn thở dài, nay hiểu ra thì thật là “Ân Thầy rộng lớn bao la/ Thiên sơn vạn h ải khó qua ơn Thầy”.

6. Về việc nghiên cứu tu học là kho tàng Pháp bảo

Trong khi Chơn lý của Tổ sư là các chìa khóa mầu nhiệm có thể mở hết cửa bí mật đi vào kho tàng mật nghĩa diệu lý của kinh, luật, luận. Con lại thờ ơ, không đọc, học, nghiên cứu một cách nghiêm túc.

Chúng con lại như những đứa trẻ ngu ngơ say đắm trong sắc màu hương vị không biết nước lã không mùi không vị chính là c am lồ pháp nhũ, là thuốc trường sinh, là chân lý của Tổ, là diệu lý của Thầy, là nguồn thiêng vốn có sẵn, là nước của sự sống khắp Đông Tây Nam Bắc, lại chạy đi tìm những thức uống có mùi vị, có cồn, có chất gây nghiện. Chúng con nguyện xin trở lại gốc nguồn, gìn giữ tông phong, thừa kế chân truyền, tắm mình trong dòng suối pháp nhiệm mầu của Thầy Tổ.

Bạch Thầy, Thầy ứng sinh nơi miền Nam nước Việt, hiện diện như dòng sông Hậu hiền lành, mang phù sa để tưới tẩm bạt ngàn ruộng nương, khiến đất nở hoa, cây kết trái, lúa vàng kết hạt đầy đồng, mang sinh lực đạo đức đến cho nhiều người Việt Nam và t hế giới. Thầy kế thừa y bát của Tổ sư, đem Ánh nhiên đăng, ngọn đèn chơn lý soi sáng tâm linh cho nhơn loại khắp trời Âu – Á. Thầy thực hành đại nguyện, đại hạnh, đại từ , đại bi của bậc Bồ t át cứu đời. Bằng Tứ hoằng thệ nguyện, với Tứ vô lượng tâm, Thầy diệu dụng Tứ nhiếp pháp và Thập huyền môn để đi vào bốn pháp giới vô ngại: Hằng mà chuyển, chuyển mà hằng, t ương thích tương sinh, t ự tại vô ngại theo lẽ duyên khởi trùng trùng của Hoa Nghiêm pháp giới.

Thầy ơi! Thầy đã an nhiên tự tại giữa biến dịch vô thường. Thầy đã từ ái bao dung giữa biển đời si mê tội lỗi. Thầy đã tùy duyên hóa độ theo cơ cảm thiêng liêng mầu nhiệm.

Thầy, Pháp tử chơn truyền của Tổ, đã đồng hành với các Đức Thầy, các Ni trưởng tiền bối, nối bước Tổ sư thắp sáng ngọn đèn chơn lý, khiến cho Phật nhựt tăng huy, pháp luân thường chuyển.

Nay con hòa vào tất cả những người đã từng có duyên với Thầy trong khắp cõi hư không chí tâm đảnh lễ Thầy:

1. Thế gian ly sanh diệt, do như hư không hoa

Tri bất đắc hữu vô, nhi hưng đại bi tâm

Nhất tâm đảnh lễ Đại lão Hòa thượng Pháp Tôn sư.

 

2. Nhất thiết pháp như huyễn, thế gian hằng như mộng

Tri bất đắc hữu vô, nhi hưng đại bi tâm.

Nhất tâm đảnh lễ Đại lão Hòa thượng Pháp Tôn sư.

 

3. Nhất thiết pháp vô ngã, viễn ly ư đoạn thường

Tri bất đắc hữu vô, nhi hưng đại bi tâm.

Nhất tâm đảnh lễ Đại lão Hòa thượng Pháp Tôn sư .

Pháp tử Tỳ-kheo Minh Tuyên (Hoa Kỳ)

Kính khể thủ

    Chia sẻ với thân hữu:

Các bài viết liên quan