CHÀO MỪNG QUÝ VỊ ĐÃ GHÉ THĂM TRANG NHÀ. CHÚC QUÝ VỊ AN VUI VỚI PHÁP BẢO CAO QUÝ !


Danh sách chư Tôn đức giáo phẩm và các ban của Giáo đoàn III

IMG 1877

Kính bạch chư Tôn đức,

Kính thưa quý độc giả,

Đại lễ Tự tứ - Vu lan báo hiếu PL. 2561 – DL. 2017 của Giáo đoàn III diễn ra tại Tịnh xá Ngọc Phúc (TP. Pleiku, Gia Lai) một cách trọng thể. Trong lễ Tự tứ này, chư Tôn đức đã thống nhất suy cử chư Tôn đức đảm nhiệm các chức vụ trong các Ban nhiệm kỳ 2017 – 20122 như sau:

BAN CHỨNG MINH

HT. GIÁC HÙNG – Tịnh xá Ngọc Bửu – Tuy Hòa.

HT. GIÁC Y – Tịnh xá Ngọc Hải – Cam Ranh – Khánh Hòa.

HT. GIÁC PHƯƠNG – Tịnh xá Ngọc Quang – Buôn Ma Thuột.

HT. GIÁC TẦN – Tịnh xá Ngọc Duyên – Bình Định.

BAN GIÁO PHẨM THƯỜNG TRỰC GIÁO ĐOÀN

HT. GIÁC TẦN – Tri sự trưởng

HT. GIÁC PHÙNG - Tri sự phó Thường trực 

HT. GIÁC TRONG – Tri sự phó

HT. GIÁC TRÍ – Tri sự phó

HT. GIÁC MINH – Tri sự phó

HT. GIÁC THÀNH – Tri sự phó

TT. GIÁC TIẾN – Tri sự phó

BAN THƯ KÝ GIÁO ĐOÀN

TT. GIÁC DUYÊN – Chánh Thư ký

ĐĐ. GIÁC NHƯỜNG – Phó Thư ký

ĐĐ. GIÁC TRI – Phó Thư ký

CÁC BAN TRONG GIÁO ĐOÀN

1. BAN TĂNG SỰ

Trưởng ban: HT. Giác Thành

Phó ban: HT. Giác Minh

Chánh Thư ký: ĐĐ. Giác Hoàng

Phó Thư ký: ĐĐ. Giác Nhường

Ủy viên:

TT. Giác Duyên (TX. Phú Cường – Pleiku – Gia Lai)

TT. Giác Hạnh (TX. Ngọc Vạn – Vạn Giã – Khánh Hòa)

TT. Giác Hành (TX. Ngọc Quy – Khánh Hòa)

TT. Giác Hiền (TX. Ngọc Cổ - Pleiku – Gia Lai)

ĐĐ. Giác Phổ (TX. Ngọc Quang – Đăk Lăk)

ĐĐ. Giác Viễn (TX. Ngọc Bình – Phan Thiết)

ĐĐ. Giác Hiếu (TX. Ngọc Minh – Bình Thuận)

ĐĐ. Giác Tri (TX. Ngọc Hòa – Nhơn Lý – Quy Nhơn)

ĐĐ. Giác Nguyệt (TX. Ngọc Pháp – Nha Trang – Khánh Hòa)

ĐĐ. Giác Tài (TX. Ngọc Châu – Cam Lâm – Khánh Hòa)

2. BAN GIÁO DỤC

Trưởng ban: HT. Giác Trí

Phó ban Thường trực: ĐĐ. Giác Hoàng

Phó ban: ĐĐ. Giác Tri

Ủy viên Giáo thọ (Tăng): TT. Giác Hành, ĐĐ. Giác Viễn, ĐĐ. Giác Phổ, ĐĐ. Giác Nhường, ĐĐ. Giác Khiêm, ĐĐ. Giác Tuyên.

Ủy viên Giáo thọ (Ni): NT. Hiệp Liên, NT. Cảnh Liên, SC. Hiếu Liên, SC. Hòa Liên.

Ủy viên Quản chúng (Tăng): ĐĐ. Giác Nguyệt, ĐĐ. Giác Đoan, ĐĐ. Giác Sanh, ĐĐ. Giác Thọ.      

Ủy viên Quản chúng (Ni): Tất cả quý Ni sư trong Giáo đoàn luân phiên đi tham dự khóa tu và quản chúng Ni. Một số vị Sư cô thường trực làm Thư ký và quản lý Ni chúng: SC. Tuyền Liên, SC. Hoa Liên, SC. Loan Liên, SC. Thùy Liên.

3. BAN HOẰNG PHÁP

Trưởng ban: HT. Giác Trong

Phó ban Thường trực: ĐĐ. Giác Phổ

Phó ban: ĐĐ. Giác Viễn

Thư ký: ĐĐ. Giác Khánh

Ủy viên: ĐĐ. Giác Nhựt, ĐĐ. Giác Hậu, ĐĐ. Giác Kính, ĐĐ. Giác Mãnh, ĐĐ. Giác Nguyệt, ĐĐ. Giác Huy, ĐĐ. Giác Đoan, ĐĐ. Giác Thăng, ĐĐ. Giác Sanh, ĐĐ. Giác Quân, ĐĐ. Giác Thống, ĐĐ. Giác Ngẫm, ĐĐ. Giác Thuyết, ĐĐ. Giác Bổn, ĐĐ. Giác Chỉ, TK. Giác Minh Tôn.

4. BAN NGHI LỄ

Trưởng ban: HT. Giác Minh

Phó ban: TT. Giác Hành

Phó ban: TT. Giác Pháp

Ủy viên: ĐĐ. Giác Nhựt, ĐĐ. Giác Nguyệt, ĐĐ. Giác Khương, ĐĐ. Giác Chiếu.

5. BAN KIỂM SOÁT

Trưởng ban: TT. Giác Tiến (TX. Ngọc Quang – Buôn Ma Thuột): Đặc trách tỉnh Lâm Đồng, Đăk Lăk, Đăk Nông.

Phó ban: TT. Giác Hành (TX. Ngọc Quy – Cam Ranh – Khánh Hòa): Đặc trách tỉnh Khánh Hòa, Ninh Thuận.

Ủy viên:

TT. Giác Hiền (TX. Ngọc Cổ - Gia Lai): Đặc trách tỉnh Gia Lai, Kon Tum.

ĐĐ. ĐĐ. Giác Hiếu (TX. Ngọc Minh - Bình Thuận): Đặc trách tỉnh Bình Thuận, Long Khánh.

ĐĐ. Giác Bảo (TX. Ngọc Sơn – Bình Định): Đặc trách tỉnh Bình Định, Phú Yên.

6. BAN VĂN HÓA

Trưởng ban: ĐĐ. Giác Hoàng (TX. Ngọc Đà – Đà Lạt – Lâm Đồng)

Phó Trưởng ban Thường trực: ĐĐ. Giác Phổ (TX. Ngọc Quang – Buôn Ma Thuột)

Phó ban: ĐĐ. Giác Chỉ (TX. Ngọc Ấn – Nha Trang - Khánh Hòa)

Thư ký: ĐĐ. Giác Sanh (TX. Ngọc Sơn – Tuy Phước – Bình Định)

Ủy viên:

ĐĐ. Giác Khánh (TX. Ngọc Như – Pleiku – Gia Lai)

ĐĐ. Giác Phước (TX. Ngọc Duyên – Bình Định)

ĐĐ. Giác Sinh (TX. Ngọc Duyên – Bình Định)

ĐĐ. Giác Đoan (TX. Ngọc Lý – KrôngBuk - Đăk Lăk)

ĐĐ. Giác Khoan (Pháp viện Thánh Sơn – Khánh Hòa)

ĐĐ. Giác Thuyết (TX. Ngọc Quang – Buôn Ma Thuột)

ĐĐ. Giác Thống (TX. Ngọc Vạn – Vạn Giã – Khánh Hòa)

ĐĐ. Giác Vượng (TX. Ngọc Phúc – Pleiku – Gia Lai)

TK. Giác Minh Đông (TX. Ngọc Như – Pleiku – Gia Lai)

TK. Giác Minh Tôn (TX. Ngọc Quang – Buôn Ma Thuột)

TK. Giác Minh Toản (TX. Ngọc Ấn - Khánh Hòa)

TK. Giác Minh Mãn (TX. Ngọc Ấn – Khánh Hòa)

SC. Hoa Liên (TX. Ngọc Trung – An Khê – Gia Lai)

SC. Hỷ Liên (TX. Ngọc Đạo – EaHleo – Đăk Lăk)

SC. Phụng Liên (TX. Ngọc Túc - Đăk Pơ – Gia Lai)

SC. Đài Liên (TX. Ngọc An – An Khê – Gia Lai)

SC. Thịnh Liên (TX. Ngọc Ninh – Đại Ninh – Lâm Đồng)

SC. Hảo Liên (TX. Ngọc Bảo – Tháp Chàm - Ninh Thuận)

7. BAN KINH TẾ TÀI CHÁNH

Trưởng ban: HT. Giác Thành

Phó ban: ĐĐ. Giác Hiếu

Thủ quỹ: ĐĐ. Giác Tài

Ủy viên: TT. Giác Hiền, ĐĐ. Giác Phổ, ĐĐ. Giác Bảo.

8. BAN TỪ THIỆN

Trưởng ban: TT. Giác Hạnh (TX. Ngọc Vạn – Vạn Giã, Khánh Hòa)

Phó Trưởng ban: ĐĐ. Giác Hiếu

Ủy viên: TT. Giác Sĩ, TT. Giác Hiền, ĐĐ. Giác Hậu, ĐĐ. Giác Nghiêm, ĐĐ. Giác Nhựt, ĐĐ. Giác Nguyệt, ĐĐ. Giác Thống, ĐĐ. Giác Khoan, ĐĐ. Giác Chỉ, ĐĐ. Giác Minh Giác.

9. BAN TRUYỀN THÔNG THÔNG TIN

Trưởng ban: ĐĐ. Giác Nhường.

Phó ban: ĐĐ. Giác Đoan

Ủy viên: ĐĐ. Giác Phước, ĐĐ. Giác Nhuận, TK. Giác Minh Nguyên, TK. Giác Minh Lập, TK. Giác Minh Hưởng, TK. Giác Minh Đông, TK. Giác Minh Chương, PT. Ngọc Chơn (TX. Ngọc Túc), PT. Đức Lâu (TX. Ngọc Phúc), PT. Đông Triều (TX. Ngọc Quang), PT. Phúc Quý (TX. Ngọc Quang), PT. Trịnh Sơn (TX. Ngọc Đạt).

*******

Kính bạch chư Tôn đức,

Chín Ban này đã được ra mắt vào ngày 15 tháng 7 âm lịch. Nội quy sinh hoạt của từng ban sẽ được biên soạn và thảo luận vào ngày 30 tháng 2 năm Mậu Tuất – 2018.

Chúc tất cả luôn an lành trong Chánh pháp.

    Chia sẻ với thân hữu: