CHÀO MỪNG QUÝ VỊ ĐÃ GHÉ THĂM TRANG NHÀ. CHÚC QUÝ VỊ AN VUI VỚI PHÁP BẢO CAO QUÝ !


Danh sách điểm kiểm tra của chư Ni

kt7

DANH SÁCH ĐIỂM KIỂM TRA CỦA CHƯ NI

KHÓA BỒI DƯỠNG ĐẠO HẠNH (LẦN 3)

STT Họ và tên Giáo đoàn Số điểm
1

Thức xoa Liên Nhã

(Trần Kim Huệ)

GĐ IV/PĐ 2 94
2

Tập sự Tịnh Thảo

Nguyễn Thị Ny Na

GĐIV/PĐ 2 93
3

Thức xoa Liên Tuân

(Đỗ Thị Thủy)

GĐ III 90
4

Thức xoa Liên Thắng

(Đoàn Tường Duy)

GĐ I 89
5

Sa-di-ni Liên Phượng

(Huỳnh Thị Thúy Oanh)

GĐ IV/PĐ 2 88
6

Tập sự Liên Hải

(Nguyễn Thị Kim Thảo)

GĐ IV/PĐ Cố NT. Ngân Liên 88
7

Thức xoa Liên Tuyền

(Trần Thị Thu Hiền)

GĐ IV/PĐ 2 88
8

Sa-di-ni Liên Ân

(Nguyễn Thị Ngọc Hảo)

GĐ IV/PĐ 2 86
9

Tập sự Liên Tạng

(Phạm Hoài Thanh)

GĐ III 89
10

Sa-di-ni Liên Kinh

(Nguyễn Thị Nữ)

GĐ III 87
11

Tập sự Tịnh Nguyện

(Vũ Anh Thư)

GĐ IV/PĐ 2 86
12

Sa-Di-Ni Liên Điều

(Vũ Thị Hồng Nhung)

GĐ III 85
13

Thức xoa Liên Ngôn

(Lê Thị Thu Ngân)

GĐ IV/PĐ Cố NT. Ngân Liên 86
14

Thức xoa Liên Pháp

(Nguyễn Đoan Trang)

GĐ I 85
15

Tập sự Mỹ Thới

(Nguyễn Thị Kiều Oanh)

GĐ III 86
16

Sa-di-ni Liên Hòa

(Nguyễn Thị Kim Sơn)

GĐ I 85
17

Thức xoa Liên Tâm

(Trần Thị Hồng)

GĐ IV/PĐ 2 84
18

Sa-di-ni Liên Quy

(Nguyễn Thị Ngọc Linh)

GĐ III 84
19

Thức xoa Liên Hiếu

(Phạm Thùy Trang)

GĐ IV/PĐ 2 84
20

Sa-di-ni Liên Viện

(Đặng Thị Phương Hoa)

GĐ III 84
21

Sa-di-ni Liên Hậu

(Trần Thị Quỳnh Nhi)

GĐ IV/PĐ 2 84
22

Sa-di-ni Liên Chung

(Phạm Thị Thu Sa)

GĐ III 82
23

Sa-di-ni Liên Tỉ

(Võ Thị Vân Hậu)

GĐ III 84
24

Sa-di-ni Liên Viễn

(Hoàng Thị Ngọc Thu)

GĐ III 82
25

Sa-di-ni Liên Trâm

(Trịnh Thị Diệu)

GĐ III 82
26

Sa-di-ni Liên Khuê

(Nguyễn Thị Hoàng)

GĐ III 81
27

Sa-di-ni Liên Kính

(Trần Thị Thanh Đăng)

GĐ III 81
28

Thức xoa Liên Hòa

(Nguyễn Thị Kiều Diễm)

GĐ IV/PĐ 2 80
29

Thức xoa Liên Minh

(Lê Thị Thùy Dương)

GĐ IV/PĐ 2 79
30

Tập sự Liên Trầm

(Trịnh Thị Thu Thủy)

GĐ III 78
31

Tập sự Ngọc Thiệp

(Phạm Thị Tươi)

GĐ III 78
32

Sa-di-ni Liên Sự

(Thái Thị Nhược Thụy)

GĐ III 78
33

Tập sự Liên Thuyết

(Đỗ Thị Hồng Thiên)

GĐ III 77
34

Tập sự Liên Phú

(Đỗ Thị Lệ Thủy)

GĐ I 76
35

Thức Xoa Trinh Liên

(Lê Thị Yến Oanh)

GĐ IV/PĐ Cố NT. Ngân Liên 75
36

Sa-di-ni Liên Nghĩa

(Nguyễn Thị Vân)

GĐ IV/PĐ 2 75
37

Tập sự Liên Uyển

(Hồ Thị Phương Anh)

GĐ I 74
38

Sa-di-ni Liên Nhân

(Nguyễn Phúc Mỹ)

GĐ I 74
39

Tập sự Tịnh Lành

(Nguyễn Thị Hồng Ngọc)

GĐ IV/PĐ 2 73
40

Sa-di-ni Liên Trụ

(Nguyễn Thị Minh Ngã)

GĐ III 71
41

Tập sự Quảng Phước

(Nguyễn Thị Thùy Linh)

GĐ IV/PĐ 2 70
42

Sa-di-ni Liên Khiêm

(Huỳnh Thị Lệ Trâm)

GĐ IV/PĐ 2 70
43

Sa-di-ni Liên Thơm

(Hoàng Thị Hoa)

GĐ III 70
44

Thức xoa Liên Hương

(Nguyễn Thị Thanh Thoảng)

GĐ I 69
45

Tập sự Ngọc Hạo

(Phạm Thị Thủy)

GĐ III 69
46

Thức xoa Liên Bảo

(Nguyễn Thị Lanh)

GĐ I 69
47

Thức xoa Liên Thuận

(Nguyễn Thị Mỹ Hồng)

GĐ I 69
48

Sa-di-ni Liên Sáng

(Đặng Thị Rốt)

GĐ IV/PĐ 2 68
49

Sa-di-ni Liên Thuận

(Nguyễn Thị Kim Hằng)

GĐ IV/PĐ 1 68
50

Tập sự Liên Nhẫn

(Nguyễn Thị Hương)

GĐ I 68
51

Thức xoa Liên Nghiêm

(Lương Kim Huệ)

GĐ I 68
52

Sa-di-ni Liên Vân

(Võ Thị Thu)

GĐ IV/PĐ 2 68
53

Tập sự Liên Thứ

(Nguyễn Thị Tươi)

GĐ III 67
54

Thức xoa Liên Thức

(Nguyễn Thị Út)

GĐ I 67
55

Thức xoa Liên Phát

(Phạm Thị Nghĩa)

GĐ I 64
56

Sa-di-ni Liên Khương

(Nguyễn Thị Thanh Hơn)

GĐ III 64
57

Tập sự Tịnh Tấn

(Trần Thị Hạnh)

GĐ IV/PĐ 2 63
58

Thức Xoa Liên Hoàng

(Lê Thị Ngọc Cúc)

GĐ 1 63
59

Tập sự Tịnh Phước

(Đỗ Thị Phận)

GĐ IV/PĐ 2 62
60

Sa-di-ni Liên Hoàng

(Trần Kim Điệp)

GĐ IV/PĐ 1 61
61

Thức xoa Pháp Liên

(Nguyễn Thị Kim Thành)

GĐ IV/PĐ Cố NT. Ngân Liên 59
62

Sa-di-ni Liên Hải

(Nguyễn Thị Biển)

GĐ IV/PĐ 1 59
63

Tập sự Ngọc Như

(Trịnh Thị Thạch)

GĐ III 58
64

Thức xoa Liên Thiện

(Nguyễn Thị Thúy Kiều)

GĐ IV/PĐ 2 58
65

Thức xoa Liên Tiến

(Trần Ngọc Điệp)

GĐ I 57
66

Thức xoa Liên Tùng

(Trần Thị Có)

GĐ III 57
67

Tập sự Liên Lài

(Võ Thị Lâm Tuyền)

GĐ III 56
68

Thức xoa Liên Vân

(Võ Thị Lan)

GĐ IV/PĐ 1 54
69

Sa-di-ni Liên Bình

(Cù Thị Dung)

GĐ IV/PĐ 1 56
70

Tập Sự Liên Hữu

(Vương Kim Yến)

GĐ I 52
71 Sa-di-ni Liên Hiệp GĐ IV/PĐ 2 51
72

Tập sự Liên Phát

(Lê Thị Có)

GĐ IV/PĐ 1 50
73

Sa-di-ni Liên ThảO

(Vương Thị Hồng Loan)

GĐ IV/PĐ Cố NT. Ngân Liên 49
74

Thức xoa Liên Quang

(Lâm Xúy Tó)

GĐ I 45
75

Tập sự Tịnh Lạc

(Nguyễn Thị Hường)

GĐ IV/PĐ 2 44
76

Thức xoa Liên Hưng

(Huỳnh Thị Thanh)

GĐ IV/PĐ 2 42
77

Tập sự Liên Đạo

(Lâm Tố Trinh)

GĐ I 42
78

Tập sự Liên Thuần

(Trần Thị Hai)

GĐ I 40
79

Sa-di-ni Liên An

(Trần Thị Kim Hoa)

GĐ IV/PĐ1 40
80

Sa-di-ni Liên Hiệp

(Nguyễn Thị Diện)

GĐ IV/PĐ1 39
81

Sa-di-ni Liên Thuận

(Huỳnh Thị Xí)

GĐ IV/PĐ1 32
82

Tập sự Ngọc Thật

(Nguyễn Thị Phường)

GĐ III 24

    Chia sẻ với thân hữu:

Các bài viết liên quan