CHÀO MỪNG QUÝ VỊ ĐÃ GHÉ THĂM TRANG NHÀ. CHÚC QUÝ VỊ AN VUI VỚI PHÁP BẢO CAO QUÝ !


Đạo nghiệp viên dung

Kỷ niệm lần thứ 30 ngày Ni trưởng Huỳnh Liên viên tịch

30HLien 4

Trải gót du hành nhuận nắng sương,

Theo chân Sư Tổ, đạo hoằng dương.

Tám năm trui luyện tươi nền hạnh,

“Pháp khí Tòng lâm” sáng đạo trường.

Sen vàng diệu phẩm, pháp đưa duyên,

Giới đức thơm lừng quyện khí thiêng.

Tỏa bốn phương trời xoay nghiệp khổ,

Tinh đàng, Tinh xá “vọt” trường miên.

Trọng trách oằn vai, trĩu gánh gồng,

Hoa thiền, quả giác nở trăm bông.

Nhân tài đào tạo, tâm kiên dũng,

Kỳ vọng ươm đầy trí đức thông.

Đạo nghiệp viên dung giữa biển trần,

Thiên tài Việt hóa, dịch Kinh văn,

Tâm hồn cao đẹp, thơ lai láng,

“Báu chất đầy non chẳng sánh bằng”.

Tổ đình Ngọc Phương, TP. Hồ Chí Minh 11.04.2017

(16.03 âl Đinh Dậu)

    Chia sẻ với thân hữu: