CHÀO MỪNG QUÝ VỊ ĐÃ GHÉ THĂM TRANG NHÀ. CHÚC QUÝ VỊ AN VUI VỚI PHÁP BẢO CAO QUÝ !


Đạo pháp vào đời

Kính bạch Giác linh Đệ nhất Cố Ni trưởng,

Kính bạch chư Tôn đức,

Lời đầu tiên cho phép con được bày tỏ lòng biết ơn đến chư Tôn đức đã tạo duyên lành cho con được thể hiện tấm lòng mình đối với các bậc Thầy kính mến.

Chúng con là những người Phật tử tại gia, từ khi biết Phật pháp con luôn ao ước học nhiều giáo lý của Đức Phật. Đây cũng là ước mơ chung của nhân loại. Cả gia đình chúng con luôn trau dồi đạo Pháp khi duyên lành đến với chúng con.

Hàng ngày trên đường đi công tác, con đều đi ngang qua một ngôi chùa làng nhỏ còn đơn sơ nhưng rất ấm áp tình nghĩa thầy trò. Đây là ngôi chùa của Ni giới Hệ phái Khất sĩ. Con dần dần tìm đến. Lúc đầu còn bỡ ngỡ, sau đó con mạnh dạn bước vào ngôi chùa học hỏi. Hàng đêm đọc kinh sách, được nghe quý Sư cô giảng về đạo Phật, biết được cách học đạo ở đời. Các bậc Thầy đã giảng cho chúng con nghe nhiều bài kinh, bài thơ của Cố Ni trưởng Huỳnh Liên, là Ni trưởng lãnh đạo Ni giới Khất sĩ đầu tiên. Con lại được dự các buổi học giáo lý, khóa tu Bồ-đề ở chùa, quý Sư cô dìu dắt chúng con học được các hạnh nguyện của Ni trưởng, học tập chánh pháp. Những buổi học đó, quý Sư cô dạy cho hàng Phật tử chúng con cách làm người, cách ăn mặc, đi đứng, đọc kinh, lạy Phật như thế nào cho đúng. Ngoài ra con tìm hiểu thêm các bài thơ, văn, bài vè rất hay của Cố Ni trưởng sáng tác như: Chúc Xuân, Hoa Bồ đề, Nhớ ơn Thầy, Cảm hoài…”. Như bài Hoa Bồ-đề của Ni trưởng:

Vườn xuân đạo, hoa Bồ-đề rộ nở,

Sắc tinh anh, cánh băng tuyết nõn nà.

Màu sạch trong, áo cư sĩ tại gia,

Màu tiêu biểu, những tâm hồn thanh khiết.

Đọc lên, chúng con cảm thấy như Ni trưởng đang ở trước mặt chúng con, đang sách tấn chúng con là những cánh hoa Bồ-đề với những tâm hồn thanh khiết đang hướng về Phật pháp để làm những vị cư sĩ Phật tử thuần thành.

Ni trưởng dạy chúng con hàng ngày phải tinh tấn gìn giữ 5 giới mà mình đã thọ, như thế sẽ không còn tạo những nghiệp xấu xa tội lỗi, và ngày nào cũng là mùa xuân an lạc trong cõi đạo.

Giữ giới răn, không tạo nghiệp đau thương

Sống an lạc, cõi trường xuân bất lão.

Xuân ấy mới là xuân trong cõi đạo,

Đúng thời duyên, hoa nở báo xuân về.

Nội dung của từng bài thơ rất sâu sắc luôn hướng về đạo pháp:

     “Nguyện xin hiến trọn đời mình,

Cho nguồn đạo pháp cho tình quê hương”.

Bằng hạnh nguyện làm chiếc thuyền chuyên chở phái nữ, Ni trưởng lúc nào cũng giảng kinh pháp, mở lớp giáo lý, giúp đỡ người nghèo khó…

Con nguyện hiện thường kiếp nữ thân,

Bởi bao phụ nữ khổ trong trần.

Tiện bề thân thiện con dìu dắt,

Dầu phải cực lòng lốt phụ nhân.

Chúng con luôn kính phục sự tài tình của Ni trưởng. Trong bất cứ bài thơ nào, Ni trưởng cũng nhắc nhở dạy bảo chúng con nghiên cứu Phật học, tu tâm dưỡng tánh.

Hai câu thơ đầy ý nghĩa luôn học hỏi và hành đạo theo chánh pháp.

“Tu có học mới rạng ngời chánh pháp

Học có tu mới lợi đạo, ích đời”

Ni trưởng dạy chúng con biết đặt lợi ích mọi người lên trên. Hoạt động từ thiện là việc làm nhằm tạo phước báo cho chúng con ở mai sau, dạy chúng con con đường đến chân lý mà Đức Thế Tôn đã giác ngộ. Đó là ngọn đuốc sáng soi cho những mê lầm mà bấy lâu chúng con còn lầm lạc.

Lời cuối, cho con xin chúc chư Tôn đức được dồi dào sức khỏe, mãi là ngọn đuốc soi đường cho hàng hậu học chúng con.

    Chia sẻ với thân hữu: