CHÀO MỪNG QUÝ VỊ ĐÃ GHÉ THĂM TRANG NHÀ. CHÚC QUÝ VỊ AN VUI VỚI PHÁP BẢO CAO QUÝ !


Đạo tràng Tịnh xá Trung Tâm thành kính đảnh lễ Giác Linh Đại lão Hòa thượng Pháp sư Giác Nhiên.

Tịnh xá Trung Tâm quận Bình Thạnh là một trong những đạo tràng được phước duyên gắn bó với Đại lão Hòa thượng Pháp sư Giác Nhiên, nên Hòa thượng trụ trì đã chỉ dạy cho Thượng tọa Minh Lộc hướng dẫn chư Tăng và Tăng sinh đang nương trú nơi đây để theo học các chương trình Phật học, cùng nam nữ Phật tử và thành viên Tuệ Tĩnh đường của tịnh xá đến Pháp viện Minh Đăng Quang để thành kính đảnh lễ và tỏ lòng tri ân, kính tiếc trước bậc Ân sư vĩ đại.

Một số chư Tăng mặc dù chỉ được một đôi lần thọ pháp, đảnh lễ và gặp lại bậc Ân sư tôn kính, nhưng hồi ức về hình ảnh giản dị dễ gần gũi và đời sống phạm hạnh của bậc Thầy tôn kính vẫn là điểm son, là dấu ấn vô cùng sâu sắc. Do đó, sự ra đi của Đại lão Hòa thượng Pháp sư là nỗi kính tiếc vô cùng to lớn với quý Phật tử, đặc biệt những vị đã gắn bó với đạo tràng từ hơn 40 năm trước, là thời điểm mà Đại lão Hòa thượng khai lập đạo tràng và hành đạo nơi đây.

 IMG 1967 Copy

IMG 1979 Copy

IMG 1980 Copy

IMG 1971 Copy

IMG 1972 Copy

IMG 1977 Copy

IMG 1978 Copy

IMG 1976 Copy

IMG 1982 Copy

IMG 1984 Copy

IMG 1986 Copy

    Chia sẻ với thân hữu: