CHÀO MỪNG QUÝ VỊ ĐÃ GHÉ THĂM TRANG NHÀ. CHÚC QUÝ VỊ AN VUI VỚI PHÁP BẢO CAO QUÝ !


Điện thư phân ưu của Lãnh đạo PGVN tại Nhật Bản

GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM THỐNG NHẤT TẠI NHẬT BẢN

CỘNG ĐỒNG PHẬT GIÁO VIỆT NAM TẠI NHẬT

CHÙA VIỆT NAM

243-0307 Kanagawaken, Aikogun, Aikawamachi,Hanbara 4889-1 Japan. Tel &Fax: 046 281 4226
----------------------------------------------------------
                                              

Nhật Bản, ngày 08 tháng 08 năm 2015

Hòa thượng THÍCH MINH TUYỀN

Lãnh đạo Phật giáo Việt Nam tại Nhật Bản

Viện chủ chùa Việt Nam tại Nhật

THÀNH KÍNH PHÂN ƯU

Kính gửi:   Chư Tôn đức Ban Tổ chức Lễ tang Đức Pháp chủ GHPG Tăng-già Khất sĩ Thế giới

                Chư Tôn đức trong Môn đồ Pháp quyến


Cộng đồng Phật giáo Việt Nam tại Nhật Bản và Phật tử chùa Việt Nam tại Nhật vô cùng xúc động khi được tin: Đại lão Hòa thượng thượng GIÁC hạ NHIÊN, Pháp Chủ GHPG Tăng-già Khất sĩ Thế giới đã thuận thế vô thường thị tịch lúc 10 giờ 30 phút ngày 03 tháng 08 năm 2015 (nhằm ngày 19 tháng 06 năm Ất Mùi) tại Hoa kỳ.

Kể từ nay, Phật giáo Việt Nam, nhất là GHPG Tăng-già Khất sĩ Thế giới đã vắng bóng một bậc Thầy, một bậc lãnh đạo đã hy sinh cả cuộc đời hiến dâng cho đạo pháp trường tồn, cho dân tộc độc lập tự do.

Chúng con thành tâm cung kính tri ân và tưởng niệm Giác linh Đại lão Hòa thượng, và nguyện cầu Giác linh Hòa thượng Cao đăng Phật quốc.

Chúng tôi cũng xin chia sẻ sự mất mát to lớn này cùng Môn đồ Pháp quyến, cũng như toàn thể Tăng đoàn Khất sĩ Việt Nam.

Nam Mô Tiếp Dẫn Giác Linh Đại Lão Hòa Thượng - A Di Đà Phật. 

    Chia sẻ với thân hữu: