CHÀO MỪNG QUÝ VỊ ĐÃ GHÉ THĂM TRANG NHÀ. CHÚC QUÝ VỊ AN VUI VỚI PHÁP BẢO CAO QUÝ !


Điếu văn cảm niệm ân đức vô biên

Kính dâng Giác linh HT. Pháp sư Giác Nhiên

Từ giã mẹ hiền, biệt cố hương

Theo thầy học đạo hạnh du phương

Công phu mài miệt trau gươm huệ

Sáng tối tinh cần giải nghiệp vương.

Ngài đã hiến dâng trọn cuộc đời

Tuyên dương giáo pháp đức Như Lai

Làm tròn sứ mạng quên gian khổ

Dắt dẫn quần sanh vượt bể khơi.

Từ Nam hành đạo đến miền Trung

Duyên hải đặt chân khắp mọi vùng

Diệu pháp khơi nguồn chơn lý đạo

Lái thuyền Bát-nhã vượt muôn trùng.

Phá mê khai ngộ rộng ban truyền

Kêu gọi nhân sinh tạo phúc duyên

Tỉnh giác hồi tâm rời ái nhiễm

Trau dồi hạnh nguyện giải ưu phiền.

Người luôn trợ giúp đức Thầy An

Khai mở tín tâm lập đạo tràng

Xây dựng Niết-bàn nơi cõi thế

Dốc lòng vì Đạo chẳng từ nan.

Bảy mốt Thầy An bỗng ra đi

Làng thuyền Phan Thiết ngập ưu bi

Ngài ra an ủi và lo liệu

Công việc khó khăn để chuyển di.

Ngài là Pháp đệ của Thầy An

Tận tụy chu toàn cho lễ tang

Ân đức ngàn thu còn đọng mãi

Hạnh lành rạng rỡ khắp nhân gian.

Chúng con kính phục đức sâu dày

Vạn thuở lưu truyền chẳng đổi thay

Công hạnh sáng ngời muôn thế hệ

Thiên thu bia sử mãi tròn đầy.

***

Hoài bão viên thành tròn bản nguyện                       

Ra đi tự tại thật ung dung

Giác linh Phật quốc Ngài an hưởng

Ngào ngạt sen thiêng đỡ bước chân.

 

Mong người thương xót kẻ điêu linh

Hội nhập ta-bà vì chúng sinh

Cho trọn bản hoài Bồ-tát hạnh

Gương lành muôn thuở mãi tôn vinh.

Kính lạy Giác linh Đại lão Hòa thượng Pháp sư thùy từ chứng giám.

Tuy Hòa, mùa an cư PL. 2559

    Chia sẻ với thân hữu:

Các bài viết liên quan