CHÀO MỪNG QUÝ VỊ ĐÃ GHÉ THĂM TRANG NHÀ. CHÚC QUÝ VỊ AN VUI VỚI PHÁP BẢO CAO QUÝ !


Điếu văn cố HT. Giác Tần của Ban Trị sự GHPGVN Bình Định

Kính bạch Giác linh Hoà thượng!

Kính nghe,

Đất Phú Yên thuần lương xuất thế,

Chốn Khánh Hòa lập chí xuất gia,

Ngọc Tòng thắng tích danh lam,

Ươm mầm hạt Bồ-đề thánh chủng.

Bao tháng năm miệt mài kinh kệ,

Nhờ Đức Thầy khai tỏ chơn tâm,

Nương ngón tay giáo pháp Phật-đà,

Tìm chân lý uyên nguyên hằng hữu.

Rồi thắng duyên hội tụ,

Nơi Ngọc Hòa cát trắng biển xanh,

Nhận ba y bình bát truyền thừa,

Đời Khất sĩ từ đây cất bước.

 

Kể từ đó,

Vùng hải đảo xa xôi nắng gió

Đến cao nguyên rừng núi hoang vu,

Diễn pháp âm vang vọng thiên thu,

Sống mô phạm thiền môn Lan Nhã.

 

Với Giáo hội Bình Định,

Hòa thượng nhiệt tâm năng nỗ, bao trọng trách chẳng nề;

Dầu việc lắm gian nan, lòng kiên trì, chẳng quản.

Nhiệm kỳ II kiện toàn Giáo hội,

Hòa thượng làm Kinh tế Trưởng ban

Lo vận động tín hữu gần xa,

Hỗ trợ bao sự kiện, lễ nghi khánh tiết:

Mùa Phật đản thường niên Tỉnh hội

Khóa Bồi dưỡng Hoằng pháp miền trung,

Đại Giới đàn truyền giới Chánh nhơn

Cùng Đại hội thành công viên mãn.

Trong suốt ba nhiệm kỳ kế tiếp,

Dầu đa đoan địa phương Phật sự,

Dầu tứ đại bì quyện suy hao,

Song Hòa thượng chí nguyện kiên trì,

Cùng san sẻ trọn bao trách nhiệm.

Với cung cách Phó ban Tăng sự

Ngày đêm kính cẩn, giới luật nghiêm trì;

Ít quan tâm đến ẩm thực tiện nghi, dốc toàn chí cho Tăng đoàn hòa hiếu.

Thâm ân báo đáp, hạnh đức trao truyền;

Suốt đời Hòa thượng giản dị tinh chuyên, nêu quỹ phạm cho môn đồ hậu bối.

Trên cương vị Phó ban Kiểm soát,

Hòa thượng thường mẫu mực trang nghiêm, hằng tiên phong nỗ lực,

Sẵn sàng trong giông tố gió mưa, luôn chu toàn trọng trách.

 

Không những thế,

Giới đàn Tâm Hoàn khai diễn, Hòa thượng là bậc tôn chứng uy nghiêm,

Giáo đoàn III truyền lưu, Hòa thượng xứng danh Tri sự trưởng.

Phật giáo An Nhơn nhiều khóa, cùng tham gia lãnh đạo nhiệt tình;

Mặt trận tỉnh, huyện nhà, hằng gắn bó chẳng phai năm tháng.

Từ thiện, khóa tu, nhiếp chúng, đạo tràng,

Kiến thiết Ngọc Duyên, tạo thêm cảnh nhân gian Tịnh độ.

 

Quả thật, cuộc đời Hòa thượng,

Lấy giới đức dắt dìu tứ chúng, dùng oai nghi hàng phục kẻ phóng tâm,

Hành mật nguyện hoằng pháp mọi nơi, độ thiện tín đưa về chân thiện mỹ.

 

Những tưởng:

Mượn thân huyễn để nghìn thu giáo hoá.

Nào ngờ đâu ly biệt giữa chiều xuân.

Hoà thượng về Tây, thượng phẩm quả viên

Cùng Thượng Thiện nhơn làm hàng pháp lữ.

Mong Hòa thượng trong vô sanh bất diệt,

Vận thiện duyên sớm trở lại Ta bà,

Bằng nguyện lực tiếp dẫn hàm linh,

Thuyền Bát-nhã đưa người về lạc cảnh.

Nam mô Giác linh Hòa thượng Tri sự trưởng Giáo đoàn III thùy từ chứng giám.

    Chia sẻ với thân hữu: