CHÀO MỪNG QUÝ VỊ ĐÃ GHÉ THĂM TRANG NHÀ. CHÚC QUÝ VỊ AN VUI VỚI PHÁP BẢO CAO QUÝ !


Điếu văn của Ni giới Giáo đoàn III

Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.

Kính lạy chư Phật Pháp Tăng mười phương ba đời chứng minh

Kính lạy đức Tổ sư chứng minh

Kính lạy chư đức Thầy cùng  các bậc Tôn trưởng đã viên tịch chứng minh

Ngưỡng bái bạch chư Tôn Giáo phẩm trong Ban Tổ Chức tang lễ

Ngưỡng bái bạch chư Tôn Hòa thượng, chư Thượng tọa, chư Ni trưởng, Ni sư, chư Đại đức Tăng Ni

Kính thưa liệt quý vị!

Hôm nay là mùng 07 tháng Giêng năm Mậu Tuất là tiền nhật phụng tống kim quan Giác linh cố Hòa thượng tân viên tịch về hỏa táng tại thành phố Nha Trang – tỉnh Khánh Hòa

Trước khi phụng tống kim quan của Ngài, con xin thay lời Ni chúng Giáo đoàn III thành tâm dâng lên lời ai điếu.

Ngưỡng bái bạch Giác linh cố Hòa thượng tân viên tịch!

Hỡi ơi!

Vàng chìm, ngọc nát

Đất sạt, trời nghiêng

Trăng hờn, gió giật

Cỏ thảm, hoa phiền

Cảnh vật một màu ủ dột

Nước mây mỗi vẻ sầu riêng

Thân tứ đại đã hoàn nguyên cùng tứ đại

Cõi tam thiên, rày tự tại với tam thiên

Mắt ướt dầm, lụy đổ liên miên

Châu Nam bộ, tiễn đưa trang hiền đức

Miệng mỉm cười, hào quang sáng rực

Cảnh Tây phương, tiếp rước khách tâm nguyền.

Kính bạch Giác linh cố Hòa thượng!

Suốt mấy ngày nay, tại Tịnh xá Ngọc Duyên – Đập Đá – An Nhơn – Bình Định, lớp lớp người cúi đầu rơi lệ để cung tiễn  Giác linh cố Hòa thượng Giáo phẩm Hệ phái Trị sự Trưởng Giáo đoàn III  về thế giới vĩnh hằng.

Có thể nói sự ra đi của cố Hòa thượng là sự mất mát lớn lao của Giáo đoàn, sự mất mát lớn lao của chư Tăng tại đạo tràng Tịnh xá Ngọc Duyên và là sự mất mát lớn lao trong lòng tứ chúng Tăng Ni, Phật tử Khất sĩ.

Nhất là mất mát và để lại sự thương tiếc trong lòng của người dân ở thị xã Đập Đá này.

Cả cuộc đời đạo hạnh giới đức trang nghiêm và lòng từ bi Ngài tận tụy, cống hiến hết sức mình cho sự phát triển đạo pháp và dân tộc – nơi tỉnh nhà Bình Định này. Ngài là tấm gương cho đàn hậu tấn noi theo. Thế là từ nay Tịnh xá Ngọc Duyên vắng bóng Ngài:

“Thắp đuốc tuệ trên đường tăm tối,

Dong thuyền từ giữa biển khổ trầm luân”.

Ngưỡng bạch Giác linh cố Hòa thượng! Con còn nhớ và in sâu: Những mùa Hạ an cư tại đạo tràng Tịnh xá Ngọc Trung, mặc dầu thân tứ đại nhiều bệnh, sức khỏe rất yếu, nhưng vì đoàn hậu học, Ngài vẫn cố gắng mỗi tháng 2 ngày đến thăm trường Hạ và sách tấn ân cần, nhắc nhở Ni chúng Hạ trường phải giữ giới luật trang nghiêm, tu học vững bền, thương yêu hòa hợp, phát triển Giáo đoàn, truyền thừa tôn chỉ Tổ Thầy, giữ gìn tư cách, phẩm hạnh thanh cao và khuyên răn Phật tử giữ vững niềm tin chánh pháp.

Nhắc đến cố Hòa thượng Trị sự Trưởng Giáo đoàn III, không một ai không ngưỡng mộ và kính phục đức hạnh đạo phong tuyệt vời của Ngài. Sự nghiệp tu hành của Ngài là một tấm gương sáng cho hàng Tăng Ni, Phật tử noi theo. Hình ảnh của Ngài như một ngọn gió mát thổi giữa trưa hè oi ả, một vầng trăng sáng soi rọi đêm trường mà mỗi một Tăng Ni chúng con đang hướng đến bến bờ an vui lấy đó làm gương.

Ngưỡng bái bạch Giác linh cố Hòa thượng!

Suy niệm lại cuộc đời Ngài gần 50 năm đạo hạnh thanh tu, nhân cách từ hòa, bình dị, khiêm cung và thân giáo của Ngài đã cảm hóa biết bao nhiêu pháp hữu cùng môn đồ hậu học. Hành trạng tu tập, pháp âm sư tử hống, công đức hoằng hóa cao dày của Ngài khiến hàng vạn Phật tử hằng luôn ghi nhớ mãi.

Đúng là:

Người đi dấu vết chưa nhòa

Tông phong Thầy Tổ vẫn còn nơi đây.

Hòa thượng đã tận tâm, tận lực cùng chư Tôn đức, Trưởng lão, Hòa thượng, Tăng Ni lèo lái con thuyền Giáo đoàn III của đức Thầy để lại. Ngài đã thực hành theo hạnh của Tổ Thầy, thể hiện một đời sống khổ hạnh đạo phong thanh thoát, thể hiện tròn bổn phận của một thành viên lãnh đạo của Giáo hội.

Hôm nay Hòa thượng đã viên mãn sứ mạng tiếp nối sự nghiệp duy trì mạng mạch Phật pháp và phát triển Phật giáo Khất sĩ nói chung, đức Thầy Giác An Giáo đoàn III đã dày công tạo dựng để lại nói riêng.

Ngưỡng bái bạch Giác linh cố Hòa thượng!

Trước một cánh hạc bay xa

Trước cảnh non đồi nghiêng đổ

Hỡi ơi!

Cội tùng từ nay đã ngã

Gốc bách giờ đã trơ cành

Bậc đống lương về cõi an lành

Đấng long tượng ngàn năm cách biệt

Dẫu biết rằng, chuyện đến đi vô thường sinh diệt, âu cũng là định luật xưa nay, thế mà lòng chúng con vẫn cứ bi ai không ngăn được dòng lệ.

Hòa thượng ôi! Từ nay:

Tìm đâu gặp vị Hòa thượng thông tuệ?

Tìm đâu ra đấng thiền chủ tài hiền?

Tìm đâu ra Ngài viện chủ Tịnh xá Ngọc Duyên

Tìm đâu gặp những buổi họp đoàn viên, hai bộ Tăng Ni của Giáo đoàn.

Thương những thương gánh nặng vai mềm

Luyện sắt, mài kim

Thân bệnh chướng, tâm mình không bệnh chướng

Mến những mến tuổi nhiều, sức nuỗng

Kiên trì giáo dưỡng lời di ngôn vang vọng đức từ phong

Năm mươi năm công hạnh viên thông

Nối truyền tôn chỉ rành rành pháp thể

Năm mươi năm hạ lạp, tâm tinh nhuệ

Tươi cành chánh giáo, vị thong dong.

Kính bạch Giác linh cố Hòa thượng!

Toàn thể chư Ni chúng con hết sức đau lòng, vì mối âm dương là mối sầu ngăn cách, khiến ai ai cũng ngấn lệ ngậm ngùi, nhưng phải gạt lệ để biến đau thương thành an lạc xứ.

Giờ này bằng tất cả tấm lòng chí thành, chúng con nhất tâm kính nguyện Giác linh cố Hòa thượng sớm hội nhập Ta Bà, tiếp tục hạnh nguyện phụng sự đạo pháp, hóa độ quần sanh.

Kính lạy Giác linh Ngài, chư Ni chúng con đồng tưởng niệm dưới linh đài đưa tiễn đấng chân tu.

Ôi thôi! Một nén hương lòng, tha thiết cung dâng Người mẫn tuệ, mấy dòng văn tế, ngậm ngùi kính tiếc bậc thâm uyên.

Kính nguyện Giác linh cố Hòa thượng tân viên tịch!

Hồng trần nhẹ gót

Phật quốc cao đăng

Tự tại khứ lai

Ung dung tế thế

Ngưỡng mong Giác linh cố Hòa thượng hiển linh thùy từ chứng giám.

Thay mặt Ni giới Giáo đoàn III - Hệ phái Khất sĩ

Chân thành cung tiễn

Ngọc Duyên, ngày 07 tháng Giêng năm Mậu Tuất

Ni trưởng Hiệp Liên

Trưởng Quản sự Ni giới Giáo đoàn III

    Chia sẻ với thân hữu: