CHÀO MỪNG QUÝ VỊ ĐÃ GHÉ THĂM TRANG NHÀ. CHÚC QUÝ VỊ AN VUI VỚI PHÁP BẢO CAO QUÝ !


Điếu văn giáo phẩm HPKS kính dâng Đại lão HT. Pháp Sư

HTGioi-2

ĐIẾU VĂN GIÁO PHẨM HỆ PHÁI KHẤT SĨ

KÍNH DÂNG LÊN ĐẠI LÃO HÒA THƯỢNG PHÁP SƯ

NAM MÔ BỔN SƯ THÍCH CA MÂU NI PHẬT.

Kính bái bạch Đại lão Hòa thượng Thích Giác Nhường – Phó Pháp chủ kiêm Giám luật HĐCM GHPGVN;

Kính bái bạch chư Tôn đức Ban Thường trực HĐCM GHPGVN;

Kính báibạch Hòa thượng Thích Thiện Nhơn –Chủ tịch HĐTS GHPGVN;

Kính bái bạchchư Tôn đức Giáo phẩm HĐTS, Ban Trị sự GHPGVN TP. HCM và Q. 2,

Kính bái bạch chư Tôn thiền đức Tăng Ni hiện diện,

Trước giờ cung tiễn kim quan cố Đại lão Hòa thượng Pháp sư đến nơi trà tỳ, chúng tôi xin đại diện hàng Giáo phẩm Chứng minh, Giáo phẩm Thường trực Hệ phái thành kính có đôi lời ai điếu, tỏ bày tấm lòng cung kính tri ân đến với một bậc Thầy, bậc danh Tăng của Tăng đoàn Khất sĩ.

Kính bạch Giác linh Đại lão Hòa thượng!

Hỡi ôi,

Sao băng

trăng lặn

hoa tàn

Đèn thiền vụt tắt,

ngỡ ngàng chiêm bao!

Kính nhớ Giác linh xưa,

Căn tánh sâu dày,

Phúc duyên vô lượng,

Vừa lên tám quy y đầu Phật,

Hơn mười lăm lập chí xuất trần

Trưởng thành nuôi lớn hạnh chân nhân

Được sư Tổ truyền trao y bát giới,

Ban pháp hiệu lý huyền thâm cao viễn:

GIÁC thế độ sanh, một bát ngàn nhà du hóa hoằng dương,

                                                               thơm hạnh nguyện.

NHIÊN thời nhiếp hóa, tam y muôn xứ hành hương xiển giáo,

                                                               đẹp gương Tăng.

Những tưởng,

                        Mãi theo thầy học đạo,

Nào ngờ,

Bóng ngã về Tây

            Chim thiền về núi

Tổ sư thọ nạn, vắng bóng năm tư.

Rồi từ đó,

Nương Đại Tăng, thọ giới Tỳ kheo, sống đời Khất sĩ, du phương hoằng đạo. Hai lần cùng với chư Tôn đức Tăng đoàn, san sẻ ngọt bùi, lái thuyền từ ra đến miền Trung, thuyết pháp giảng kinh, rạng danh đoàn thể. Công đức ấy Tăng đoàn ghi tạc.

Lại nữa, trong buổi đầu mở đạo, ngàn khó vạn nan, nhưng Hòa thượng nào quản, thành lập Giáo đoàn IV, xây dựng đạo tràng khắp miền Đông và Tây Nam Bộ, thâu nhận sĩ hiền, đào tạo Tăng tài, để trở thành hàng ngũ kế thừa, rường cột Phật pháp, làm rạng rỡ tông phong. Công đức ấy ngôn từ nào xưng tán?

Năm 1964, vận động thành công, thành lập Giáo hội Tăng-già Khất sĩ Việt Nam, mở ra một trang sử mới cho Tăng đoàn Khất sĩ. Với khả năng lãnh đạo đặc biệt của Hòa thượng, đại chúng đã suy tôn làm Tổng Trị sự trưởng rồi Viện trưởng Viện hành đạo. Hai nhiệm kỳ đều thành tựu chu viên, giữ vững mối giềng. Trang sử Hệ phái điểm son công đức ấy!

Ôi! Hai mươi lăm năm khắc đậm nhiệm mầu

Quê hương Việt… Ôi! Thẳm sâu vô tận

Đây núi, đây rừng, đây giang sơn cẩm tú

Đây vườn, đây ruộng, đây trời nước bao la

Đây tịnh xá, đây đạo tràng, đây những pháp tòa

Đây Tăng Ni, đây hội chúng, đây cư gia bá tánh

Đây pháp lữ Linh Sơn hiền hòa, trang nghiêm, trầm lắng...

Sau này, khi ra hải ngoại, Hòa thượng cũng như khi ở Việt Nam, đánh trống pháp giộng chuông từ tỉnh thức. Hơn ba mươi năm hoằng truyền Mỹ, Pháp, Úc, Canada... chẳng quản xa gần, Hòa thượng nối nguyện Tổ sư, hoằng truyền Tổ đạo, đắp vững móng nền cho Khất sĩ phương Tây. Công đức ấy tụ vào ngôi Pháp chủ Giáo hội Phật giáo Tăng già Khất sĩ thế giới.

Dù ở ngôi vị cao trên, là “Pháp sư” lỗi lạc một thời, hay Pháp chủ Tăng già Khất sĩ hải ngoại, Hòa thượng vẫn khiêm nhu với chư Tôn đức pháp lữ trong ngoài, tạo nên sự hòa kính tương thân. Thương Tăng Ni, Phật tử khắp xa gần, không phân biệt tông môn pháp phái. Với tinh thần đào tạo thế hệ kế thừa, hoằng dương Phật pháp, Hòa thượng vận động giúp đỡ Tăng Ni du học các nước, thảy đều bình đẳng như nhau. Công hạnh ấy, lòng từ ấy, phải chăng là hạnh nguyện Bồ-tát đại sĩ hóa thân?

Nhớ lại những tháng ngày Hòa thượng về thăm quê hương Tổ quốc, thăm lại danh lam, Tổ tích một thời, hòa chung niềm vui thanh bình của đất nước, mà giờ đây Hệ phái môn nhân vẫn còn bồi hồi xúc cảm...

Kính bạch Giác linh Đại lão Hòa thượng,

Công đức đóng góp của Hòa thượng đối với Phật giáo Tăng già Khất sĩ Việt Nam và hải ngoại vô cùng lớn lao. Những việc làm từ thiện, hữu ích Ngài cống hiến cho nhân quần xã hội khó diễn bày trong vài lời thưa ngắn. Hôm nay, thuận thế vô thường, Ngài xả bỏ huyễn thân, thâu thần thị tịch, để lại niềm kính tiếc vô hạn đối với môn nhân Hệ phái. Vẫn biết rằng, sanh tử thị thường, khứ lai như thị, “đã đành đành vậy mà lòng vẫn đau”. Môn nhân tứ chúng đệ tử Hệ phái kính đạo thương thầy, tấn đạo nghiêm thân, tam thường bất túc, tấn tu giới định huệ, phát huệ sanh chơn, viên thành đạo nghiệp. Những cơ sở của Hòa thượng đã dày công dựng lập, cố gắng duy trì và phát triển, xiển dương đạo pháp, làm cho Tổ ấn trùng quang, vĩnh lưu hậu thế.

Kính bạch Giác linh Đại lão Hòa thượng Pháp sư!

Nay công hạnh mãn, Ngài bước lên thuyền giác

Chín mươi ba năm đời đạo tròn, công đức ghi

Hơn sáu mươi năm hoằng pháp… Phật Tổ chứng tri

Thượng phẩm thượng sanh, sen vàng tọa ngự

Kính nguyện Giác linh Ngài thương đời lai khứ

Đại từ, đại bi tiếp nối sứ mạng, rộng độ quần sanh.

Nguyện cầu Giác linh Đại lão Hòa thượng Pháp sư thùy từ chứng giám.

Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.

Thành tâm kính bái biệt.


.

 

    Chia sẻ với thân hữu: