CHÀO MỪNG QUÝ VỊ ĐÃ GHÉ THĂM TRANG NHÀ. CHÚC QUÝ VỊ AN VUI VỚI PHÁP BẢO CAO QUÝ !


Điếu văn tưởng niệm cố Hòa thượng của Giáo đoàn III

ĐIẾU VĂN TƯỞNG NIỆM ĐỨC HÒA THƯỢNG GIÁC TẦN

TRI SỰ TRƯỞNG GIÁO ĐOÀN III, HỆ PHÁI KHẤT SĨ

(1950 – 2018)

 

Trời mây in dấu trăng vàng

Mà dòng nước đã cung đàn về đông.

 

Xưa đức Như Lai thị hiện cõi đời

Mở khai chúng sanh tri kiến Phật

Rồi thị hiện Niết-bàn

Giữa rừng Ta-la Song thọ.

Tôn sư noi dấu, hạt giống Phật trao truyền

Sen tịnh ngát hương, màu đẹp sắc tươi trang nghiêm cõi thế.

Đức từ cao sâu rộng,  đạo nghiệp viên thành

Giáo pháp hoằng truyền bốn chúng đồng tu an lạc hạnh

Tổ đạo đáp đền tông phong Khất sĩ.

Giáo hội kính ghi gương đạo hạnh

Ta bà lưu dấu bậc chân nhân.

 

Kính bạch Giác linh Hòa thượng Tri sự trưởng Giáo đoàn III Khất sĩ!

Trước kim quan của Hòa thượng

Trong giờ phút nghìn thu  vĩnh biệt, thanh tịnh trang nghiêm

Huynh đệ pháp lữ, đệ tử tông môn nghiêng  mình tiễn biệt Đức ngài cao đăng Phật quốc

Hòa thượng quảy dép vân trình, ngự trên sen vàng chín phẩm.

Dẫu biết rằng sinh tử thường nhiên

Nhưng khi vĩnh biệt tiễn đưa Ngài

Mà tấc dạ vẫn bùi ngùi xúc động.

 

Nhớ Giác linh xưa:

Núi Nhạn cao vời đóa tường vân kết tụ

Sông Hinh Cuộn chảy đá núi tạc hình hài.

Năm Canh Dần (1950), tại Xuân Hòa, Kiến Hòa, Tuy Hòa thành ngoại

Bậc cao tăng tái thế, hài nhi mắt sáng uy nguy

Thân tướng tịnh thanh nhẹ nhàng như mây trắng

Thật là, gia đình phước đức, thân phụ mẫu nhuần đức cả  của Như Lai.

Vừa lên năm biến cố vô thường, người cha nghiêm từ giả biệt

Để lại bơ vơ, trẻ thơ côi cúc.

…“Quỳnh trong nước mắt, sen trong lửa”

Thuyền từ Khất sĩ tiếp độ, năm 1965 mẹ và em út xuất gia.

Đang tuổi thiếu niên xuân xanh lập chí

Tụng Phổ Môn kinh, lạy phật sám hối mỗi ngày

Mộng ứng điềm lành, Bồ Tát Quan Âm thị hiện rãi nước cành dương

Căn lành xưa trổ ngọn, hoài bảo bậc Trượng phu xuất trần thượng sĩ.

Năm 1968, lên đường tầm sư học đạo

Duyên lành hạnh ngộ bậc cao tăng Khất sĩ, đại đệ tử của Tổ sư Minh Đăng Quang

Đức thầy Trưởng lão Giác An, lái thuyền từ Bát-nhã từ miền Nam vượt bao sóng cả, cập dãi đất miền Trung.

Phát tâm xuất gia làm người học trò Khất sĩ, pháp danh Huệ Học Thầy ban.

Bao năm trọn đạo hầu thầy, tinh tấn siêng tu ít ngủ

Kinh điển thuộc làu, thần trí phát tiết xem đâu nhớ đó phi phàm.

Rồi được thầy ban giới pháp, dự hàng xuất gia mười giới

Sa-di Giác Tần, pháp tử của Đức Thầy Giác An

“Một bát cơn ngàn nhà

Thân chơi muôn dặm xa…” … vân du qua các  miền tịnh xá như mây trắng thênh thang…. Nơi nào cũng in dấu lòng từ bi, đức khiêm cung vô lượng.

Thật là,

“bước chân người Khất sĩ vân du

Xuât thu khất thực chỉnh chu đạo vàng”.

 

Hòa thượng đem hết sức mình hành đạo

Hộ trì Phật pháp, phát triển Tăng đoàn

Không ngại gian lao vất vả

Tinh tấn tu hành

Nghiêm trì giới luật, mô phạm, uy nghiêm

Ban bố pháp âm, vang hay như tiếng chuông ngân, làu thông nhiếp chúng.

Trước tác thơ ca 4 tập, truyện ngắn 2 pho

Đạo lý uyên thâm, nghĩa tình tròn vẹn.

Lãnh đạo Tăng đoàn uy nghiêm, giáo dục Tăng Ni Phật tử gần gũi, giản dị bao dung

Thế nên, lớp lớp người quay về cửa đạo, học hạnh từ bi

Bốn chúng thấm nhuần ơn mưa móc.

 

Đức Hòa thượng ơi!

Hằng ngày thân giáo trang nghiêm, trong Tăng đoàn ai cũng kính

Không bao giờ Ngài nói chuyện thị phi

Áo ấm Ngài đang mặt, gặp người ăn xin cởi cho  không mảy may do dự.

Hành hạnh bố thí rốt ráo

Gạo đỏ lửa hằng năm, bữa cơm tình thương, xây nhà tình nghĩa… và biết bao điều lợi ích hơn.

Thế nên,

Đạo tràng tịnh xá ngày càng vững mạnh, Tăng đoàn Giáo hội trang nghiêm.

Thật xứng đáng, người kế thừa tổ ấn tông phong Khất sĩ

Công đức cao vời ấy Tăng đoàn Giáo hội luôn ghi tạc

Nơi tịnh cảnh sen nở ngát hương từ.

 

Thế rồi,

Vô thường, sanh diệt – định luật ngàn thu

Thân tứ đại mỏi mòn, tuy thân mang nhiều trọng bệnh

Nhưng Đức Ngài vẫn an nhiên tự tại

An nhiên tự tại Phật sự, và… phút cuối ra đi

Gương mặt bình thản, nhẹ nhàng thiên thu…

Thật là,

Hương bạch liên sực nức

Mùi mạt lỵ thơm lừng

Người an nhiên chánh niệm

Sanh tự tựa lông hồng

Từ chân như Ngài đến

Giờ đi về cõi không.

Duyên mãn, đạo nghiệp viên thành

Nơi tịnh xá Ngọc Duyên, trong Giáo đoàn III Khất sĩ

Đức Ngài nối gót Phật, Tổ, Thầy đăng đài giác ngộ.

 

Từ đây,

Tăng đoàn mất đi người lãnh đạo

Ta bà vắng bóng bậc chân tu

Ngưỡng mong Giác linh Hòa thượng Cao đăng Phật quốc

Sớm hồi nhập ta bà, để tiếp tục hạnh nguyện giáo hóa chúng sanh.

 

Giờ này, trước áng kim quan

Tịnh đức thiền tăng vân tập như mây

Phật tử tín đồ câu hội như nước.

Hương từ bi đã quyện tỏa

Trí tuệ sáng đã đăng minh

Xin thay mặt Tăng Ni Phật tử các miền tịnh xá trong Giáo đoàn III Khất sĩ

Dâng nén tâm hương

Ngưỡng mong Giác linh Hòa thượng Tri sự trưởng, bậc lãnh đạo Tăng đoàn thùy từ chứng giám.

Kính lạy Giác linh Hòa thượng Tri sự trưởng Giáo đoàn III Hệ phái Khất sĩ,
trụ trì tịnh xá Ngọc Duyên ngự trên cao thùy từ chứng giám.

    Chia sẻ với thân hữu: