CHÀO MỪNG QUÝ VỊ ĐÃ GHÉ THĂM TRANG NHÀ. CHÚC QUÝ VỊ AN VUI VỚI PHÁP BẢO CAO QUÝ !


Điếu văn Tưởng niệm cố HT. Giác Tràng của Giáo phẩm Hệ phái

 

HT-Trang-GPHP

Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.

Kính bạch chư Tôn đức Giáo phẩm trong HĐCM, HĐTS GHPGVN, BTS GHPGVN tỉnh Quảng Nam, BTS GHPGVN TP. Hội An và chư Tôn đức Giáo phẩm Hệ phái,

Kính thưa môn đồ pháp quyến,

Thưa toàn thể liệt quý vị,

Hôm nay trong không khí trang nghiêm, thắm tình đạo vị của lễ Truy điệu và Cung tống kim quan trà tỳ nhục thân cố Hòa thượng Giác Tràng – Giáo phẩm Giáo hội và Hệ phái, chúng tôi xin có đôi lời tưởng niệm đến Giác linh cố Hòa thượng, gọi là tấm lòng của những huynh đệ đồng môn Linh Sơn pháp lữ trước giờ phút nghìn thu vĩnh biệt.

Kính Giác linh Hòa thượng,

Nhớ thuở sinh tiền, căn lành mẫn tiệp,

Nghe được diệu pháp Hòa thượng Pháp sư,

Bốn biển làm nhà, năm châu làm quyến thuộc,

Đời Khất Sĩ tự tại thong dong cất bước.

Cõi Ta-bà đâu chẳng phải là nhà?

Sao không vội bước lên thuyền Giác?

Từ đó,

Với nguyện lớn tầm thầy học đạo,

Gặp minh sư cao đệ Đức Tổ sư,

Ngọc Cẩm – Hội An,Pháp bảo kết Tràng,

Tam Bảo chứng, Thầy Giác Lý độ.

Ba năm chẵn rèn tâm dồi trí,

Pháp Sa-di học giới viên thành,

Môn oai nghi, hạnh đức cao thanh,

Được bạn mến, thầy thương truyền Cụ túc.

Rồi từ ấy du phương cất bước,

Với Tứ y, pháp giới là nhà,

Hành Tăng-già Thập độ Ba-la...,

Gieo giống Phật, ươm mầm tuệ giác.

Tịnh xá đạo tràng nơi nơi thơm ngát,

Bát y xưa Phạm hạnh chơn thường,

Dầu du phương hay trụ xứ đạo trường,                                                                       

Đi hay ở vẫn y hành như thị.

Ngọc Ninh  Bình Long xa xôi dừng nghỉ,

Ngọc Cẩm  Hội An phố cổ hương xưa,

Ngọc Lâm – Ngọc Tháp giảng thuyếtNgũ thừa,

Rồi Gia Định – Sài Gòn - Chợ Lớn,

Trung Tâm – Quận 6 ... bến thuyền đưa.

Rồi Ngọc Mỹ - Cam Ranh khai sơn thị hóa,

Phật pháp đời đời “tục diệm truyền đăng”,

Phật pháp đời đời nhuần rạng bóng Tăng,

Gieo giống Phật để viên thành quả Phật.

Kính Giác linh cố Hòa thượng,

Nay lễ Truy điệu và Cung tống kim quan trà tỳ huyễn thân cố Hòa thượng, chúng tôi có đôi lời tán thán công hạnh của Ngài, để nhắc hàng đệ tử tông môn noi gương xưa không phụ lòng Người, để tấn tu đạo nghiệp, truyền trì mạng mạch Phật pháp mãi trường lưu.

Nhớ lại, giai đoạn Phật giáo sau năm 1981, Hệ phái Khất Sĩ – thành viên sáng lập Giáo hội PGVN, sinh hoạt trong lòng Giáo hội. Hòa thượng chẳng ngại gian lao, chẳng màng khổ nhọc, tích cực tham gia các hoạt động Phật sự trong các ban ngành của Giáo hội, của Hệ phái và của Giáo đoàn V. Những ngày lễ Tưởng niệm Đức Thầy Giác Lý mỗi năm gặp ở Trung Tâm – Q. 6, hoặc những nơi tụ hội của Tăng đoàn ở Trung Tâm – Bình Thạnh, nay làm sao tìm được hình ảnh của người đồng phạm hạnh với tinh thần phóng khoáng tiêu sái, nhưng cương trực vì Phật pháp xả thân!

Dẫu rằng, nay sắc thân tứ đại ngũ uẩn huyễn hóa theo lẽ vô thường sinh diệt, nhưng những đóng góp của Hòa thượng đối với Trung ương Giáo hội, đối với Tỉnh/ Thành, đối với Hệ phái và công hạnh của Hòa thượng đối với môn đồ Pháp quyến tại nơi trú xứ Ngọc Cẩm này sẽ mãi là tấm gương sáng soi chung cho Khất sĩ Tăng-già.

Kính Giác linh Hòa thượng,

Nhớ mùng 1 tháng 2 Giáp Ngọ, Đại lễ Tưởng niệm 60 năm (1954-2014) Đức Tổ sư Minh Đăng Quang vắng bóng, Hòa thượng dẫu có bệnh duyên vẫn từ phương xa gắng sức về nơi Pháp viện Minh Đăng Quang, 505 Xa lộ Hà Nội, Q. 2, TP. HCM cùng với chư Tôn đức pháp lữ thể hiện hiếu tâm,góp phần cho Đại lễ Tưởng niệm Tổ sư thêm phần viên mãn. Hình ảnh ấy đối với chúng tôi là hình ảnh vượt thời gian, nhắc nhở môn đồ hiếu thảo, pháp quyến tương thân...

Với 75 năm trong cõi Ta bà, cỗ xe tứ đại đã đến thời hư mục, Ngài xả bỏ huyễn thân để tiếp tục hành trình tiến hóa. Chúng tôi, những người còn ở lại thành kính đốt nén tâm hương, cầu nguyện Giác linh Hòa thượng:

Thường tự tại vào ra các cõi,

Nhập vô sanh Ngọc Cẩm thiền quang

Chứng pháp thân nhuần rạng Tràng sen vàng

Độ sanh chúng hằng sa lên bờ Giác.

Nam-mô Giác linh Hòa thượng thùy từ chứng giám.

TM. Giác phẩm Hệ phái kính bái

Lễ Truy điệu & Trà tỳ cố HT. Giác Tràng
Ngọc Cẩm thiền quang

Giáo phẩm Hệ phái viếng tang

    Chia sẻ với thân hữu: