CHÀO MỪNG QUÝ VỊ ĐÃ GHÉ THĂM TRANG NHÀ. CHÚC QUÝ VỊ AN VUI VỚI PHÁP BẢO CAO QUÝ !


Đỉnh Liêm tự

 

Ồ đẹp quá Bồ Đề treo vách núi

Mãng Xà ôm quấn đá tận hang sâu

Đẹp tựa trong tranh kì vĩ nhiệm màu

Làm bừng tỉnh kẻ hành hương thoát tục

Trong hang đá Đức Phật nằm tịch diệt

Hải triều âm tấu nhạc hát vang lừng

Tâm con nghe rúng động đến lạ lùng

Bỗng vết nứt Thần Thức rời trú xứ

Chắp đôi tay phủ phục Đấng từ bi

Ngàn âm thanh với tiết tấu lạ kì

Làm rúng động cả hang chiều con viếng

Lời của Ngài lời ngọc vàng bất biến

Cả thế gian đang chuyển biến vô thường

Hãy tinh tấn lấy tâm mình thực nghiệm

Quét sạch vô minh bằng Pháp Ta ban

Vững chãi ra đi bình an tuyệt đối

Lời của Ta không bao giờ gian dối

Dũng mãnh lên không kịp với vô thường

Thân tâm con tan biến tựa hơi sương

Vụt bừng tỉnh trong cơn trường đại mộng.

 Viết tại Đảo Lý Sơn

    Chia sẻ với thân hữu: