CHÀO MỪNG QUÝ VỊ ĐÃ GHÉ THĂM TRANG NHÀ. CHÚC QUÝ VỊ AN VUI VỚI PHÁP BẢO CAO QUÝ !


Đôi dòng tưởng niệm cố Hòa thượng

 HT.GiacThao

Con, TK. Giác Minh Luật

Được tin cố Hòa thượng viên tịch,

Con xin thành kính đảnh lễ viết đôi dòng tưởng niệm Giác linh Hòa thượng.

 

Kính bạch Giác linh cố Hòa thượng Giác Thảo

Bậc Khất Sĩ tuy trở về nơi bất diệt,

Nhưng vẫn còn lưu mãi dấu chân son.

79 năm, nay đã vuông tròn,

44 tuổi Hạ, sắc son độ đời.

Đất Tu Bông, một thời người lưu bóng,

Nay vẫn còn, hơi nóng của tình thương.

Một vầng thái dương vừa khuất bóng,

Hồi chuông chùa, vọng tiếng bi thương,

Để đưa tiễn bậc Khất Sĩ lên đường,

Trở về nơi chân thường, bất diệt.

Tiếng gió thổi, bồi hồi trong núi vắng Ngọc Vạn,

Hàng Phật tử bàng hoàng, xót thương nơi Ngọc Phổ.

Kính bạch Ngài! Có hiểu lòng son người đệ tử,

Nơi đất Thái quặn lòng hướng về vọng bái bậc chân tu.

Nhớ năm xưa,

Ngọc Vạn, Ngọc Phổ một tay Ngài khai sáng, để cho đời còn mãi những dấu son, tay Hiền Sĩ của truyền thừa Khất Sĩ, mãi muôn đời sống mãi với nước non.

Tứ Y Pháp, Ngài đem thân hành Trung đạo, để ngày nay Vạn Ninh còn mãi bóng Thiền môn,

Nơi Vạn Hưng, Vạn Phước vạn lần xin nói lời tiễn biệt, bậc Thầy hiền đã quảy gót về Tây,

Giờ còn lại, những tháng ngày thiếu bóng bậc Chân Sư.

Dẫu biết rằng, đời là sanh diệt. Đến và đi như cánh hạt qua trời, Ngài đã đến để cứu độ đời, rồi quảy gót vĩnh biệt đời trong tự tại, nhưng sao con vẫn nghẹn lời khi tiễn biệt, dẫu lệ hoen thắm ướt bờ mi mà cố nén lặng thầm không dám khóc.

 

Thành kính đảnh lễ,

Tăng sinh du học tại Thái Lan

Con, TK. Giác Minh Luật

Bangkok, Thái Lan, ngày 12/11/2014.

♦ Vọng bái Sư Ông

Kính nhớ Hòa thượng

    Chia sẻ với thân hữu:

Các bài viết liên quan