CHÀO MỪNG QUÝ VỊ ĐÃ GHÉ THĂM TRANG NHÀ. CHÚC QUÝ VỊ AN VUI VỚI PHÁP BẢO CAO QUÝ !


Đồng Tháp: Tịnh xá Ngọc Quang tổ chức khóa tu “Một ngày an lạc” lần thứ 13

Chủ nhật, 25/03/Bính Thân (01/05/2016), tại Tịnh xá Ngọc Quang, Thành phố Sa Đéc tỉnh Đồng Tháp đã diễn ra khóa tu “Một ngày an lạc” lần thứ 13.

DSC05156 Copy

Nhằm hỗ trợ cho hàng cư sĩ tại gia, cũng như giúp cho những người hữu duyên đi đúng lộ trình và đạt được nhiều thành tựu trong việc học tu nên chư Tăng đã tổ chức luân phiên khóa tu “Một ngày an lạc”. Với tâm hạnh lành này, khi xưa bậc Thiện Thệ đã thực hành và khuyến tấn chư vị Tỳ kheo nên noi theo vì mục đích chúng sanh được an lạc, như bài kinh Ưu Bà Tắc trong Trung A Hàm có nói: “Này Xá-lê Tử, nếu thầy biết rằng bạch y Thánh đệ tử gìn giữ, thực hành năm pháp một cách hoàn hảo và được bốn tăng thượng tâm, hiện pháp lạc trú, dễ được chứ không phải khó được. Xá-lê Tử, thầy nên xác nhận rằng Thánh đệ tử này không còn đọa địa ngục, cũng không còn sanh vào loài súc sanh, ngạ quỷ và các chỗ ác, được quả Tu-đà-hoàn, không đọa ác pháp, nhất định thẳng tiến tới quả vị Chánh giác, tối đa chịu bảy lần sanh tử nữa. Sau bảy lần qua lại cõi trời, nhân gian, liền được chấm dứt khổ đau.”

Khóa tu lần này, có sự hiện diện của chư Tăng tại các Tịnh xá trực thuộc giáo đoàn 1 đã quang lâm chứng minh, tham dự và trợ duyên, cùng hàng trăm Phật tử từ các nơi cũng về tham gia tu học.

Một số hình ảnh sinh hoạt:

DSC05125 Copy

DSC05127 Copy

DSC05127 Copy

DSC05133 Copy

DSC05142 Copy

DSC05143 Copy

DSC05144 Copy

DSC05150 Copy

DSC05170 Copy

DSC05174 Copy

DSC05187 Copy

DSC05198 Copy

DSC05210 Copy

DSC05213 Copy

DSC05224 Copy

 

    Chia sẻ với thân hữu: