Đạo Phật Khất Sĩ

Panner Web HPKS  002a 980x165

CHÀO MỪNG QUÝ VỊ ĐÃ GHÉ THĂM TRANG NHÀ. CHÚC QUÝ VỊ AN VUI VỚI PHÁP BẢO CAO QUÝ !

Đức PhậtĐức Phật qua những lăng kính

Đức Phật qua những lăng kínhPhật là ai? Câu hỏi này thường có đáp án theo hướng miêu tả ngoại diện và liệt kê những phẩm chất, những thần lực thù thắng của Đức Như Lai; cụ thể như đó là vị có 32 tướng tốt, 80 vẻ đẹp; có tam minh, lục thông, tứ thần túc, 10 lực, 18 pháp bất cộng; là vị đã tự giác, giác tha, giác hạnh viên mãn với 10 đức hiệu...

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 (0 Votes)


Phật đản, một cách nhìn

Phật đản, một cách nhìnChúng ta có thể nói rằng Phật đản là một lễ hội trong những lễ hội lớn nhất, có ý nghĩa nhất trong lịch sử của con người từ thời con người xây dựng được một nền văn minh tâm linh đạt đến đỉnh điểm chưa từng đạt được trước đó ở lưu vực sông Hằng và Trung Á.

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 (0 Votes)


Tinh thần thị hiện đản sanh của đức Phật

Tinh thần thị hiện đản sanh của đức PhậtSự thị hiện đản sanh bảy bước với hoa sen nâng chân là thể hiện trí tuệ Phật vượt hẳn không gian của vũ trụ, thời gian của trái đất lăn quay, không bị hạn cuộc, không bị trói buộc bởi bất cứ một pháp nào, không có phân chia ranh giới ngằn mé…

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 (0 Votes)


Đức Phật và những ý pháp thị hiện độ sinh

dansanhĐức Như Lai - Thế Tôn - Bậc A La Hán - Chánh Đẳng Giác thị hiện ở đời, tận tuỵ dẫn dắt chúng ta từng bước đi qua trường đời với từng phận sự... làm con, làm chồng, làm cha, đến lúc xuất gia, tu khổ hạnh, thành đạo, chuyển Pháp luân, nhập Niết Bàn... mỗi hoàn cảnh mỗi cách kham nhẫn ứng xử chu toàn...

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 (1 Vote)


Sự Xuất gia và Thành đạo của Tất-đạt-đa Cồ-đàm: Một khởi đầu Giáo pháp Tỉnh thức và chấm dứt sự im lặng

Phat chuyenphapluan 1Thích Ca Mâu Ni – Đức Phật của chúng ta, là tên của vị Phật lịch sử còn được biết đến với tên là Tất-đạt-đa Cồ-đàm, trong phiên âm Hán Việt từ chữ Phạn Siddhārtha Gautama. Chúng ta có thể hiểu ý nghĩa của từ siddhārthalà “người đã hoàn tất”: Siddha; “ý nghĩa (cuộc sống)”: artha.

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 (1 Vote)


Đạo vàng bừng sáng

ducphat31Mồng tám tháng chạp

Thành đạo Thế Tôn

Sáng ngời hồng lạp

Khai mở Phật môn.

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 (1 Vote)


Mừng ngày Đức Phật thành đạo

thanhdaoĐỨC     trải Như Lai bồi chánh kiến

PHẬT    thương đệ tử thệ chuyên cần

THÍCH   hoằng hóa độ gương Bồ tát

CA        thuận khai truyền hạnh Vĩ nhân.

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 (1 Vote)


Hiểu về đức Phật nhân ngày thành đạo

chienthangmabatuanNhân ngày thành đạo, người viết xin dâng lên những dòng suy niệm về bậc Thầy vĩ đại thông qua cuộc đối đáp giữa đức Phật và Bà-la-môn Dona trong kinh“Tùy Thuộc Thế Giới”, để những người theo Ngài hiểu biết thêm về bậc Thầy vĩ đại một cách chân chánh hơn, và để việc đón mừng ngày thành đạo của Ngài mang đến nhiều lợi ích, thiết thực hơn.

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 (4 Votes)


Nhớ ơn Phật

LS PhatThichCaKính lạy Phật bậc tối cao vô thượng,

Chưa bao giờ con diện kiến Thánh nhân.

Nhìn tượng Ngài sao những luống bâng khuâng,

Đầy cảm xúc như Ngài đang hiển hiện.

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 (0 Votes)


Sự thành đạo của đức Phật và giá trị thực tiễn

thanhdaoThế nhưng sự thành đạt của một người xuất gia hoàn toàn trái ngược với đời sống thế tục. Tấm gương cao cả của Đức Phật Thích-ca, vị giáo chủ khai sáng đạo Phật, đã để lại cho nhân loại một kho tàng quý giá về giá trị thực tiễn sau khi thành tựu đạo quả.

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 (1 Vote)


Ý nghĩa sự thành đạo

21Ngài đã vượt qua vòng sanh tử, không trôi lăn trong lục đạo, vượt ra dục giới, sắc giới, vô sắc giới. Vậy thành đạo chính là chuyển đổi một con người từ phàm thành thánh, từ sở chấp trở lại buông xả, từ phiền não đến Niết-bàn, tâm an lạc tự tại trong cõi đời đầy chông gai, vực thẳm.

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 (1 Vote)


Sen nở hào quang

ducphat-bodeChối bỏ đời cao sang,

Đi tìm ánh đạo vàng. 

Sáu năm ngồi tuyết lãnh, 

Mây trắng rụng sông Hằng.

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 (1 Vote)


Mừng ngày đức Phật xuất gia và thành đạo

Mừng ngày đức Phật xuất gia và thành đạoNgộ ra chân lý quý trân

Một người giác ngộ muôn dân hưởng nhờ

Chỉ đường chơn đến bến bờ

Chúng sanh thành kính tôn thờ Thế Tôn.

 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 (1 Vote)


Chánh Ðẳng Chánh Giác

Chánh Ðẳng Chánh GiácTrong đêm đó, Bồ Tát tiếp tục thiền định, dần dần tẩy sạch tâm tư khỏi các cấu uế sau cùng tinh tế của vô minh và chấp ngã. Bình minh hôm ấy Bồ Tát đạt được Phật quả Vô Thượng Chánh Ðẳng Giác, tức là đã đoạn trừ hoàn toàn tất cả các cấu nhiễm trong tâm tư và đã thành tựu viên mãn mọi đức tánh thù thắng tối cao.

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 (2 Votes)

Chuyên mục phụ