CHÀO MỪNG QUÝ VỊ ĐÃ GHÉ THĂM TRANG NHÀ. CHÚC QUÝ VỊ AN VUI VỚI PHÁP BẢO CAO QUÝ !

Tướng hạnh Bồ-tát Di Lặc

Mùa xuân phước lực thời gian

Truyền thống chư Tổ minh quang đời đời

Đêm giao thừa đẹp nơi nơi

Lung linh ánh nến xinh tươi Tiên Rồng

Sáng mùng một rực non sông

Bình minh chiếu diệu tỏa hồng quê hương

Một phương nhuần rạng mười phương

Nhiệm mầu Di Lặc tịnh thường nhân gian

Nụ cười hoan hỷ đạo vàng

Bao dung vô lượng ngập tràn niềm vui

Tướng đi, tướng đứng, tướng ngồi

Bụng to tròn đẹp hưng thời thiền gia

Miệng cười bát ngát hương hoa

Tự tại giải thoát… chan hòa thân thương

Không hiểm ác, không can cường

Thong dong cởi mở nhu cương ứng thời

Bụng to dung chứa tình người

Người đời khó chứa, Ngài cười rủ buông

Nét mặt mỉm cười dễ thương

Thương trong thiên hạ… khó lường tâm cơ!

Di Lặc Bố Đại… thiền thơ

Hóa thân phương tiện bên bờ nhân gian

Du hành hiện tướng lang thang

Người thường khó biết… vội vàng khen chê!

Thương đời hiện tướng đi về

Lân la chuyển độ u mê nẻo trần

Ăn mặc rách rưới phàm nhân

Lôi thôi xốc xếch vạn phần hoặc nghi

Tâm tánh rực sáng từ bi

Ngữ ngôn phàm thánh lưu ly từ hòa

Vị lai nối tiếp Thích Ca

Thủ chứng bình bát ngàn nhà độ sinh.

Thanh Tịnh am, 26/12/Nhâm Thìn

TRẦN QUÊ HƯƠNG

    Chia sẻ với thân hữu:
    In bài viết: