CHÀO MỪNG QUÝ VỊ ĐÃ GHÉ THĂM TRANG NHÀ. CHÚC QUÝ VỊ AN VUI VỚI PHÁP BẢO CAO QUÝ !

Hạ về sen lại nở

cuocdoiDP 4

Hạ đến niềm vui lại trở về

Ba ngàn thế giới ngát hương hoa

Lòng từ Bồ-tát hằng thao thức

Bi nguyện độ đời luôn thiết tha.

 

Giữa chốn bùn lầy hiện đóa sen

Hương lành ngược gió lộng tam thiên

Muôn loài mừng đón đầy hoan hỷ

Chuyển hóa trần tâm vơi não phiền.

 

Tam giới bất an như hỏa trạch

Giữa dòng nước xoáy cảnh chơi vơi

Chúng sinh luẩn quẩn trong ba cõi

Lặn hụp sáu đường mãi nổi trôi.

 

Bỗng ngọn hải đăng hiện cõi trần

Vẹt màn hôn ám lộ vầng trăng

Khơi nguồn tuệ giác dìu sanh chúng

Trở lại bản lai vốn thiện căn.

 

Nhân loại từ đây rõ lối về

Nương đường bát chánh giải tâm mê

Một lòng quy mạng noi gương Bụt

Tự lợi, lợi tha rộng ước thề.

 

Hôm nay tưởng niệm đấng cha lành

Hàng vạn con tim thảy chí thành

Dâng đóa hoa lòng lên kính niệm

Ngày vui trọng đại mãi tôn vinh.

 

Lịch sử nghìn thu mãi sáng ngời

Lâm tỳ (ni) hoa nở ngập niềm vui

Ba ngàn thế giới đồng quy ngưỡng

Mừng đóa sen thiêng hương ngát trời.

Mừng Phật đản PL.2561

    Chia sẻ với thân hữu:
    In bài viết: