Đạo Phật Khất Sĩ

Panner Web HPKS  002a 980x165

CHÀO MỪNG QUÝ VỊ ĐÃ GHÉ THĂM TRANG NHÀ. CHÚC QUÝ VỊ AN VUI VỚI PHÁP BẢO CAO QUÝ !

Phật thành đạoSự Xuất gia và Thành đạo của Tất-đạt-đa Cồ-đàm: Một khởi đầu Giáo pháp Tỉnh thức và chấm dứt sự im lặng

Phat chuyenphapluan 1Thích Ca Mâu Ni – Đức Phật của chúng ta, là tên của vị Phật lịch sử còn được biết đến với tên là Tất-đạt-đa Cồ-đàm, trong phiên âm Hán Việt từ chữ Phạn Siddhārtha Gautama. Chúng ta có thể hiểu ý nghĩa của từ siddhārthalà “người đã hoàn tất”: Siddha; “ý nghĩa (cuộc sống)”: artha.

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 (1 Vote)


Đạo vàng bừng sáng

ducphat31Mồng tám tháng chạp

Thành đạo Thế Tôn

Sáng ngời hồng lạp

Khai mở Phật môn.

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 (1 Vote)


Mừng ngày Đức Phật thành đạo

thanhdaoĐỨC     trải Như Lai bồi chánh kiến

PHẬT    thương đệ tử thệ chuyên cần

THÍCH   hoằng hóa độ gương Bồ tát

CA        thuận khai truyền hạnh Vĩ nhân.

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 (1 Vote)


Hiểu về đức Phật nhân ngày thành đạo

chienthangmabatuanNhân ngày thành đạo, người viết xin dâng lên những dòng suy niệm về bậc Thầy vĩ đại thông qua cuộc đối đáp giữa đức Phật và Bà-la-môn Dona trong kinh“Tùy Thuộc Thế Giới”, để những người theo Ngài hiểu biết thêm về bậc Thầy vĩ đại một cách chân chánh hơn, và để việc đón mừng ngày thành đạo của Ngài mang đến nhiều lợi ích, thiết thực hơn.

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 (4 Votes)


Nhớ ơn Phật

LS PhatThichCaKính lạy Phật bậc tối cao vô thượng,

Chưa bao giờ con diện kiến Thánh nhân.

Nhìn tượng Ngài sao những luống bâng khuâng,

Đầy cảm xúc như Ngài đang hiển hiện.

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 (0 Votes)


Sự thành đạo của đức Phật và giá trị thực tiễn

thanhdaoThế nhưng sự thành đạt của một người xuất gia hoàn toàn trái ngược với đời sống thế tục. Tấm gương cao cả của Đức Phật Thích-ca, vị giáo chủ khai sáng đạo Phật, đã để lại cho nhân loại một kho tàng quý giá về giá trị thực tiễn sau khi thành tựu đạo quả.

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 (1 Vote)


Ý nghĩa sự thành đạo

21Ngài đã vượt qua vòng sanh tử, không trôi lăn trong lục đạo, vượt ra dục giới, sắc giới, vô sắc giới. Vậy thành đạo chính là chuyển đổi một con người từ phàm thành thánh, từ sở chấp trở lại buông xả, từ phiền não đến Niết-bàn, tâm an lạc tự tại trong cõi đời đầy chông gai, vực thẳm.

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 (1 Vote)


Sen nở hào quang

ducphat-bodeChối bỏ đời cao sang,

Đi tìm ánh đạo vàng. 

Sáu năm ngồi tuyết lãnh, 

Mây trắng rụng sông Hằng.

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 (1 Vote)


Mừng ngày đức Phật xuất gia và thành đạo

Mừng ngày đức Phật xuất gia và thành đạoNgộ ra chân lý quý trân

Một người giác ngộ muôn dân hưởng nhờ

Chỉ đường chơn đến bến bờ

Chúng sanh thành kính tôn thờ Thế Tôn.

 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 (1 Vote)


Chánh Ðẳng Chánh Giác

Chánh Ðẳng Chánh GiácTrong đêm đó, Bồ Tát tiếp tục thiền định, dần dần tẩy sạch tâm tư khỏi các cấu uế sau cùng tinh tế của vô minh và chấp ngã. Bình minh hôm ấy Bồ Tát đạt được Phật quả Vô Thượng Chánh Ðẳng Giác, tức là đã đoạn trừ hoàn toàn tất cả các cấu nhiễm trong tâm tư và đã thành tựu viên mãn mọi đức tánh thù thắng tối cao.

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 (2 Votes)


Đức Phật: Người giác ngộ

Đức Phật: Người giác ngộSự kiện Ngài từ bỏ mọi danh vọng của cuộc đời đi tìm chân lý là một hành động phi thường của một tâm hồn quảng đại và một ý chí siêu phàm; thì sự kiện thành đạo của đức Phật chính là một sự thành tựu cao tột, là niềm vinh quang lớn Ngài đã hiến tặng cho nhân loại.

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 (0 Votes)


Con đường giác ngộ theo kinh điển Nikaya

Con đường giác ngộ theo kinh điển NikayaBậc Đạo Sư của chúng ta trước khi thành đạo, Ngài đã có nhiều kinh nghiệm về thiền như vậy và đã tự mình khám phá ra con đường giới định tuệ đưa đến giác ngộ giải thoát, cho đến khi thành đạo và ngay cả trước khi Niết-bàn, Ngài cũng hành thiền định.

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 (2 Votes)


Sự xác nhận như một sự phát hiện chân chính: Từ Big Bang đến Giác ngộ

Sự xác nhận như một sự phát hiện chân chính: Từ Big Bang đến Giác ngộTừ Big Bang đến Giác ngộ chính là sự đập tan tất cả những tà kiến, vì mỗi cấu trúc của một hệ thống siêu nhiên tất nhiên phải lập cơ sở trên một khái niệm, một kiến giải “trường tồn” nào đó, hoặc một nhân tố “trường tồn” nào đó chính bên trong nó.

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 (6 Votes)


Sự trưởng thành của Thái tử Tất Đạt Đa

Sự trưởng thành của Thái tử Tất Đạt ĐaHơn hết, sự trưởng thành trong lối tu của Ngàì là một bài học rất quan trọng cho người học Phật ngày nay. Điều ấy cho chúng ta một bài học rằng: kiến thức ngày nay dù tiến bộ vượt bậc và thông suốt hầu như tất cả các lĩnh vực sống cũng chỉ cung cấp cho tri kiến mà thôi.

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 (2 Votes)