Đạo Phật Khất Sĩ
CHÀO MỪNG QUÝ VỊ ĐÃ GHÉ THĂM TRANG NHÀ. CHÚC QUÝ VỊ AN VUI VỚI PHÁP BẢO CAO QUÝ !


Hội từ thiện Tịnh xá Lộc Uyển bàn giao cây cầu thứ 2 tại Đồng Tháp

    Chia sẻ với thân hữu:

Các bài viết liên quan