CHÀO MỪNG QUÝ VỊ ĐÃ GHÉ THĂM TRANG NHÀ. CHÚC QUÝ VỊ AN VUI VỚI PHÁP BẢO CAO QUÝ !


Gặp nhau

Truyền thống khóa tu tôi về mau

Đường xa mà lòng có ngại đâu

Huynh đệ gặp nhau bao trìu mến

Nương nhau tu học thật nhiệm mầu

Cuộc đời tu học khéo bền trau

Chỉ có nụ cười mến tặng nhau

Gặp nhau duyên đạo thêm gần gũi

Vui trong ánh đạo thật bền lâu

Trà nồng ấm áp rót tặng nhau

Lâu ngày xa cách nhớ tình sâu

Màu da sạm nắng mưa bương chãi

Lòng vui năm tháng thật qua mau

Cuộc đời bình dị chẳng cao sâu

Chỉ có giới luật khéo bền trau

Giới nghiêm thân vững bao ngày tháng

Sống trong sanh tử chẳng khổ đau

Cuộc đời tu đạo bao ước ao

Chỉ có định tâm thật bền lâu

Muôn duyên vắng lặng nguồn chơn lạc

Cuộc đời tươi đẹp vẹn ý mầu

Cuộc đời tu đạo vui biết bao

Huệ lòng sáng tỏ khéo trao nhau

Kết nối thiện duyên trong trần thế

Cuộc đời cùng vui bắt nhịp cầu

Cùng nhau ta kết nên bông trái

Ung dung chân bước nẻo đường xa

Hạnh người khất sĩ thật bao la

Nguồn sống tươi đẹp như đóa hoa

Duyên đời chân thật mến tặng nhau

Vui đời vui đạo, vẹn tình sâu

Cùng nhau theo gót chân Phật - Tổ

Cõi đời hạnh phúc thật nhiệm mầu

    Chia sẻ với thân hữu:

Các bài viết liên quan