CHÀO MỪNG QUÝ VỊ ĐÃ GHÉ THĂM TRANG NHÀ. CHÚC QUÝ VỊ AN VUI VỚI PHÁP BẢO CAO QUÝ !


Gia Lai - Kon Tum: Lãnh đạo Giáo đoàn III thăm viếng và sách tấn các miền tịnh xá

Sáng ngày 2/8 năm Đinh Dậu, Tăng đoàn đã rời địa hạt An Khê để tiếp tục chuyến hành trình thăm viếng và sách tấn các miền tịnh xá trong Giáo đoàn, và điểm dừng chân tiếp theo chính là Tịnh xá Ngọc Hạnh thuộc tỉnh Kon Tum. Tại đây chư Tôn lãnh đạo đã khuyến khích và sách tấn Đại đức trụ trì cùng nam nữ Phật tử trên con đường tu tập, và đặc biệt đối với Phật tử đạo tràng tu tập bát quan trai. Sau đó Đại đức cùng tháp tùng Tăng đoàn để thực hành hạnh trì khất thực hóa duyên nhằm gieo duyên lành của Tam bảo đến bá tánh nơi vùng đất cao nguyên này.

Tiếp đến Tăng đoàn vân du đến các miền tịnh xá thuộc tỉnh Giai Lai. Ở đây Tăng đoàn đã viếng thăm các tịnh xá như: Tịnh xá Ngọc Như, Ngọc Lai, Ngọc Cổ, Ngọc Phụng, Ngọc Hoàng, Ngọc Yên, Ngọc Thành, Ngọc Hội để khuyến tấn Tăng Ni trụ trì cùng hàng nam nữ cư sĩ nơi đây làm thế nào để thăng tiến trên con đường tu học, cũng như phương cách giúp cho đạo tràng phát triển và hưng thịnh nhằm giúp cho Phật pháp được trường tồn ở thế gian. Đồng thời vào mỗi đêm ở tịnh xá mà Tăng đoàn dừng chân thường có thuyết giảng kinh pháp cho nam nữ cư sĩ Phật tử nơi đó được hiểu thêm về giáo pháp, đôi khi ngay cả buổi trưa Tăng đoàn vẫn sắp xếp giảng sư chia sẻ kinh pháp theo sự thỉnh cầu của Phật tử nơi đó như Tịnh xá Ngọc Cổ chẳng hạn.

Sau đây là vài hình ảnh ghi nhận được:

NgocCo 1

Thăm TX. Ngọc Cổ

NgocCo 2

NgocCo 3

NgocCo 4

NgocCo 5

NgocCo 6

NgocHanh 1

Thăm TX. Ngọc Hạnh

NgocHanh 2

NgocHanh 3

NgocHanh 4

NgocHanh 6

NgocHanh 7

NgocHanh 9

NgocHoi

Thăm TX. Ngọc Hội

ngoc hoi 2

NgocPhung 1

Thăm TX. Ngọc Phụng

NgocPhung 2

NgocPhung 3

NgocThanh 1

Thăm TX. Ngọc Thành

NgocThanh 2

ngoc lai

Thăm TX. Ngọc Lai

ngoc lai 2

ngoc yen

Thăm TX. Ngọc Yên

ngoc yen 2

    Chia sẻ với thân hữu: