CHÀO MỪNG QUÝ VỊ ĐÃ GHÉ THĂM TRANG NHÀ. CHÚC QUÝ VỊ AN VUI VỚI PHÁP BẢO CAO QUÝ !


Gia Lai: Ni giới Giáo đoàn III Khất sĩ làm Lễ Truy Niệm Đại lão Hòa thượng Pháp sư Giác Nhiên

Để cảm niệm Ân giáo dưỡng và lòng hiếu kính đối với vị Tôn sư khả kính, bậc lãnh đạo tinh thần tối cao của Hệ phái Khất Sĩ, nên sáng ngày 29-06-Ất Mùi (13-08-2015) tại đạo tràng An cư Kiết hạ Tịnh xá Ngọc Trung, tọa lạc tại thị xã An khê tỉnh Gia Lai, chư Ni và Phật tử đã thành kính tổ chức Lễ Truy niệm Đại lão Hòa thượng Pháp sư Giác Nhiên tân viên tịch.

Trước di ảnh thiêng liêng của Ngài, hàng môn đồ đệ tử đã ôn lại những lời dạy chân tình của Hòa thượng Pháp sư viết vào năm 1962 tại Tịnh xá Ngọc Đồng - Hòa Đồng. “Lời Thầy Dạy” đã vang vọng và nhắc nhở những người con Khất sĩ luôn tinh tấn tu học:

Này đồ đệ lắng nghe Thầy chỉ dạy

Việc Tu hành cố gắng hỡi này con

Con muốn tu cho Đạo quả vuông tròn

Hãy vâng giữ y lời Thầy dạy bảo

Ni trưởng trú trì tuyên đọc Tiểu sử Cố HT Pháp sư và có đôi lời cảm niệm, vì đã có hạnh phúc được Hòa thượng Pháp sư truyền giới Tỳ-kheo-ni vào năm 1971 tại Phan Rang khi Đức Thầy Giác An viên tịch. Và đây cũng là một trong những hình ảnh mà những người con Khất sĩ ở khắp nơi đã hướng về linh đài nguyện cầu Giác linh Đại lão Hòa thượng tân viên tịch cao đăng Phật quốc, sớm hội nhập Ta-bà, phổ độ quần sanh.

Xin trân trọng chia sẻ hình ảnh ghi nhận được từ buổi lễ:

 01 Copy

02 Copy

04 Copy

05 Copy

07 Copy

09 Copy

10 Copy

11 Copy

12 Copy

13 Copy

14 Copy

15 Copy

17 Copy

    Chia sẻ với thân hữu: