CHÀO MỪNG QUÝ VỊ ĐÃ GHÉ THĂM TRANG NHÀ. CHÚC QUÝ VỊ AN VUI VỚI PHÁP BẢO CAO QUÝ !


Gia Lai: Tưởng niệm Trưởng lão Giác Phúc lần thứ 16

Hôm nay, 19 tháng 2 năm Bính Thân (nhằm ngày 27 tháng 3 năm 2016) tại TX. Ngọc Phúc (TP. Pleiku, tỉnh Gia Lai) chư Tôn đức lãnh đạo Giáo đoàn III - Hệ phái Khất sĩ đã long trọng tổ chức lễ Tưởng niệm lần thứ 16 năm ngày Trưởng lão Giác Phúc, nguyên Trưởng Giáo đoàn III viên tịch.

Sáng sớm, chư Tôn đức Tăng Ni đã trì bình khất thực theo truyền thống hạnh nguyện người Khất sĩ, và tạo duyên lành cho Phật tử và người dân Phố Núi được gieo duyên cúng dường, cũng như nhằm tưởng nhớ công hạnh hành trì hằng ngày lúc Trưởng lão sanh tiền.

Về chứng minh và tham dự lễ Tưởng niệm có: HT. Giác Tần – Giáo phẩm chứng minh GĐ III, trụ trì TX. Ngọc Duyên (Bình Định); HT. Giác Trí – Giáo phẩm Hệ phái Khất sĩ, Trị sự phó, Trưởng ban Giáo dục Tăng Ni GĐ. III, trụ trì TX. Ngọc Sơn (Bình Định); HT. Giác Thành – Chứng minh GHPG VN tỉnh Gia Lai, Giáo phẩm HPKS, Trị sự phó, quyền Trưởng ban Tăng sự GĐ. III, trụ trì TX. Ngọc Phúc (Gia Lai); NT. Hiệp Liên - Phó phân Ban Đặc trách Ni giới GHPG VN tỉnh Gia Lai, Trưởng ban Quản sự Ni chúng GĐ. III, trú trì TX. Ngọc Trung (An Khê); NT. Cảnh Liên - Phó ban Quản sự Ni chúng GĐ. III, trú trì TX. Ngọc Túc (Đăkpơ) và chư Tôn đức Tăng Ni các tịnh xá trong và ngoài tỉnh cùng hơn 500 Phật tử đồng về tham dự lễ.

Trước khi tiến hành chính thức lễ Tưởng niệm, chư Tôn đức Tăng Ni dâng hương và nhiễu tháp của cố Trưởng lão trong khuôn viên tịnh xá và Bảo tượng nhân ngày Vía Quan Thế Âm Bồ Tát.

Trong không khí trang nghiêm của buổi lễ Tưởng niệm, đại chúng đã lắng lòng nghe về cuộc đời hành đạo của Trưởng lão thông qua tiểu sử tóm lược do TT. Giác Duyên, trụ trì TX. Phú Cường cung tuyên.

HT GIAC PHUC Copy

Trưởng lão Giác Phúc thế danh là Trần Viết Trấp, sinh ngày 28 tháng 1 năm 1924 tại huyện Tuy Phước, tỉnh Bình Định. Năm 1946, sau khi tốt nghiệp Sư phạm, Ngài theo nghề dạy học suốt 15 năm, đến 1960. Mùa thu năm 1959, đoàn Du tăng Khất sĩ do Đức Thầy Giác An hướng dẫn du hóa đến Gành Ráng, Quy Nhơn. Sau khi nghe Đức Thầy thuyết pháp, Ngài được khai thông nẻo đạo, xin được quy y Tam bảo và được Đức Thầy ban cho pháp danh là Thiện Tánh. Năm 1963, Ngài xin Đức Thầy Giác An được xuất gia theo Giáo đoàn III và được Đức Thầy chứng minh tế độ. Năm 1964, Ngài được truyền giới Sa-di với pháp danh là Giác Phúc. Năm 1968, Ngài được Giáo hội Tăng-già Khất sĩ truyền giới Cụ túc, trở thành vị Tỳ-kheo Khất sĩ du phương hành đạo. Năm 1980, Ngài được Giáo hội Tăng-già Khất sĩ đặc cách tôn phong lên hàng Thượng toạ, đảm nhiệm Phó trưởng Giáo đoàn III. Đến năm 1992, Hệ phái Khất sĩ suy cử Ngài giữ chức vụ Trưởng Giáo đoàn III. Rằm tháng 7/1999, tại TX. Ngọc Rạng (Phú Yên) môn đồ tứ chúng thuộc Giáo đoàn III, Hệ phái Khất sĩ đã thành kính suy tôn Ngài lên hàng Giáo phẩm Trưởng lão. Suốt 40 năm sống trong Giáo hội Tăng-già và Giáo đoàn Du tăng Khất sĩ (hiện nay là Hệ phái Khất sĩ), Ngài đã trụ xứ và trụ trì hơn 20 ngôi tịnh xá từ Cao nguyên đến đồng bằng Duyên hải. Năm 2001,Trưởng lão đã thu thần thị tịch tại TX. Ngọc Phúc, TP.Pleiku, Gia Lai.

Thay lời chư Tôn giáo phẩm, HT. Giác Tần ban đạo từ chứng minh và sách tấn hàng tứ chúng nên ôn lại và thực hành theo gương sáng cuộc đời đạo hạnh của đức cố Trưởng lão. Tiếp đó là nghi thức tụng kinh tưởng niệm và cúng dường Trai Tăng theo truyền thống Phật giáo Khất sĩ.

Trân trọng chia sẻ hình ảnh buổi lễ:

TLGiacPhuc16a 1

Chư Tôn đức khất thực hóa duyên

TLGiacPhuc16a 2

TLGiacPhuc16a 3

TLGiacPhuc16a 4

TLGiacPhuc16a 5

TLGiacPhuc16a 6

Cung thỉnh chư Tôn đức quang lâm

TLGiacPhuc16a 7

TLGiacPhuc16a 8

TLGiacPhuc16b 1

Nhiễu tháp cố Trưởng lão

TLGiacPhuc16b 2

TLGiacPhuc16b 3

TLGiacPhuc16b 4

TLGiacPhuc16b 6

Dâng hương Bồ-tát Quán Thế Âm

TLGiacPhuc16b 7

TLGiacPhuc16b 8

TT. Giác Duyên cung tuyên lược sử cố Trưởng lão

TLGiacPhuc16b 10

HT. Giác Tần sách tấn hàng môn đồ pháp quyến

TLGiacPhuc16b 12

TLGiacPhuc16b 13

Dâng hương thành kính tưởng niệm cố Trưởng lão

TLGiacPhuc16b 14

TLGiacPhuc16b 15

TLGiacPhuc16b 16

Thọ trai chánh niệm

    Chia sẻ với thân hữu: