CHÀO MỪNG QUÝ VỊ ĐÃ GHÉ THĂM TRANG NHÀ. CHÚC QUÝ VỊ AN VUI VỚI PHÁP BẢO CAO QUÝ !


Giác ngộ qua âm kinh

Chuông rền giọng ấm tỏ lời kinh

Đại chúng hòa theo cảm sự tình

Lọn gió song hành nhân cú trải

Vần câu điệp khúc nghĩa văn trình

Mười phương phủ sóng thần giao cảm

Bốn đại tan mây đức tượng hình

Huệ thức an bình nghe phải ngộ

Bồ đề rạng rỡ ánh Quang Minh.

tk 3

Thời khóa tụng kinh của chư hành giả khóa Bồi dưỡng đạo hạnh Hệ phái lần 3 tại chánh điện

    Chia sẻ với thân hữu:

Các bài viết liên quan