CHÀO MỪNG QUÝ VỊ ĐÃ GHÉ THĂM TRANG NHÀ. CHÚC QUÝ VỊ AN VUI VỚI PHÁP BẢO CAO QUÝ !


Giáo đoàn III hành trì hạnh khất thực tưởng niệm Trưởng lão Giác An

Để tưởng niệm lần thứ 44, Đức Trưởng lão Giác An viên tịch – vị Thầy khai lập Giáo đoàn III, Hệ phái Khất sĩ, sáng ngày 16/7/Ất Mùi tại Tịnh xá Ngọc Tâm (huyện Bắc Bình, tỉnh Bình Thuận), nơi diễn ra đại lễ Tự tứ - Vu lan tập trung của Giáo đoàn III, chư Tôn đức đã trì bình khất thực truyền thống. Hướng dẫn đoàn trì bình khất thực do quý Hòa thượng Giáo phẩm lãnh Giáo đoàn và chư Tôn đức Ni lãnh đạo của Giáo đoàn.

IMG 6648 Copy

Hình ảnh chư Tôn đức Tăng Ni với chiếc y bá nạp nghiêm tịnh từng bước chân an nhiên dưới ánh nắng ban mai để khơi dậy hình ảnh của Đức Trưởng lão Giác An cách đây trên 44 năm về trước đã dẫn Tăng Ni giáo đoàn hoằng hóa trên mọi nẻo đường, từ vùng duyên hải miền trung cho đến khu vực Tây nguyên, miền Đông Nam bộ. Hình ảnh đó thầm nhắc nhở, sách tấn cho hàng đệ tử tông môn trong Giáo đoàn luôn tinh tấn hành trì tu tập và góp phần phụng sự cho Phật giáo Việt Nam.

IMG 2667 Copy

IMG 2668 Copy

IMG 2672 Copy

IMG 6643 Copy

IMG 6656 Copy

IMG 6666 Copy

IMG 6675 Copy

IMG 6679 Copy

IMG 6703 Copy

IMG 6699 Copy

IMG 6728 Copy

IMG 6732 Copy

IMG 6733 Copy

IMG 6844 Copy

Sau giờ trì bình khất thực truyền thống, chư Tôn đức Tăng Ni đã tác pháp tưởng niệm tại Chánh điện Tịnh xá Ngọc Tâm để ôn lại đạo nghiệp của Đức Trưởng lão và trình bạch lên những thành tựu mà hàng đệ tử đã đóng góp cho Hệ phái và Giáo hội trong một năm qua; cũng như bày tỏ lòng sám hối đến với Đức Trưởng lão những gì chưa thực hiện được tốt, những Phật sự còn tồn đọng.

Trong không khí thiêng liêng của mùa Vu Lan báo hiếu, chư Tôn Đức Tăng Ni và Phật tử đã hoài niệm về ân đức cao cả của bậc Thầy, và nguyện sẽ cố gắng tinh tấn hơn nữa để hành trì chánh pháp, để góp phần nhỏ vào việc phụng sự Phật sự của Hệ phái, của Giáo hội, nhất là hoàn thiện tự thân trong giáo pháp, góp phần trang nghiêm Giáo hội.

IMG 6807 Copy

IMG 6808 Copy

IMG 6809 Copy

IMG 6811 Copy

IMG 6813 Copy

IMG 6815 Copy

IMG 6837 Copy

IMG 6834 Copy

IMG 6842 Copy

IMG 6805 Copy

IMG 2656 Copy

IMG 2652 Copy

IMG 6739 Copy

IMG 6754 Copy

IMG 6765 Copy

IMG 6772 Copy

IMG 6781 Copy

IMG 6785 Copy

    Chia sẻ với thân hữu: